Upravni odbor

Sjednicu Upravnog odbora saziva i njome predsjedava bez prava odlučivanja Predsjednik Udruženja.

Upravni odbor ima 11 članova: 9 cehova i 2 člana po prijedlogu predsjednika.

Članovi Upravnog odbora su:

 • 9 predsjednika Ceha Udruženja
 • 2 člana koje imenuje Skupština na prijedlog predsjednika Udruženja.

Upravni odbor:

 • provodi odluke i zaključke Skupštine
 • upravlja poslovima Udruženja u skladu sa Zakonom i Statutom
 • zauzima stajališta i daje mišljenja o pitanjima o kojima raspravlja Skupština
 • zauzima stajališta o propisima koje predlažu i donose nadležna tijela državne uprave i lokalne samouprave
 • usklađuje interese strukovnih grupa i Cehova Udruženja
 • donosi akte potrebne za rad Udruženja
 • daje mišljenje o propisima, koje donose nadležna tijela jedinica lokalne samouprave

 

UPRAVNI ODBOR:

 1. Gordan Trojanović
 2. Vlado Cvitić
 3. Mario Perković
 4. Damir Cerin
 5. Stanislav Briškoski
 6. Gianfranco Puglisi
 7. Gordan Šturman
 8. Klaudija Savić Seifert
 9. Roberto Vellico
 10. Serđo Matika
 11. Gracijano Švić
Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj