Nadzorni odbor

Djelokrug rada i ovlaštenja Nadzornog odbora utvrđeni su Statutom Udruženja, a to su:

– nadzire provedbu Statuta i drugih općih akata Udruženja, te ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članova Udruženja,

– nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruženja i raspolaganje sredstvima Udruženja,

– nadzire ostvarivanje prava i izvršavanje obveza Stručne službe Udruženja prema Statutu i drugim općim aktima Udruženja,

– donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora

– obavlja i druge poslove za koje ga zaduži Udruženje.

NADZORNI ODBOR 2018 – 2022:

  1. Enrico Cernecca – predsjednik
  2. Marino Preden
  3. Ornela Šuvak
Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj