Javni poziv za davanje u zakup adventskih kućica „Advent Rovinj – Rovigno 2023.“

Objavljeno: 10. studenoga 2023. u kategoriji

Javni poziv otvoren je od 10.11.2023. do 17.11.2023. do 12 sati. Predmet poziva je iskaza interesa i sklapanje ugovora o zakupu za korištenje adventskih drvenih kućica, te pripadajućih javnih površina za vrijeme održavanja blagdanskih događaja u gradu Rovinj-Rovigno u periodu od 08.12.2023. do 07.01.2024. godine, na lokaciji Trg Valdibora u Rovinju (kod tržnice).

Prijava interesa podnosi se organizatoru: Udruženju obrtnika Rovinj putem PRIJAVNICE koja je sastavni dio ovog Javnog poziva a šalje se isključivo putem e-maila: uo.rovinj@hok.hr zaključno sa danom 17. studenog 2023. godine do 12 sati.

Sadržaj prijave reguliran je točkom V. ovog javnog poziva. Prijava se podnosi za jednu kućicu po poslovnom subjektu, dok će se raspored zakupaca po kućicama definirati naknadno (u prijavi se NE navodi broj pozicije kućice 1-9 ).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Povjerenstvo za manifestacije Udruženja obrtnika Rovinj će nakon pregleda pristiglih prijava definirati konačan broj učesnika, izvršiti odabir prijavitelja po kućicama, te pozvati prijavitelje
na potpis Ugovora.

2023 NACRT pozicija kućica 1-9
2023 JAVNI POZIV, Advent Rovinj-Rovigno 2023
2023 Prijavnica – JAVNI POZIV – Advent
2023 Prijavnica – JAVNI POZIV – Advent

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj