JAVNI POZIV za iskazivanje interesa i zakup kućica za obavljanje ugostiteljske i trgovačke djelatnosti u sklopu održavanja manifestacije „Advent Rovinj – Rovigno 2022.“ u gradu Rovinj-Rovigno

Objavljeno: 9. studenoga 2022. u kategoriji

UDRUŽENJE OBRTNIKA ROVINJ

Na temelju čl. 35. Statuta Udruženja obrtnika Rovinj te Zaključka gradonačelnika Grada Rovinja-Rovigno, Klasa: 302-05/22-01/54 i Ur.broj: 2163-08-06-22-2 od 09.11.2022. godine, Udruženje obrtnika Rovinj dana 09. studenog 2022. objavljuje

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa i zakup kućica za obavljanje ugostiteljske i trgovačke djelatnosti u sklopu održavanja manifestacije „Advent Rovinj – Rovigno 2022.“ u gradu Rovinj-Rovigno

Javni poziv otvoren je od 10.11.2022. do 17.11.2022. do 12 sati.

Predmet poziva je iskaza interesa i sklapanje ugovora o zakupu za korištenje adventskih drvenih kućica, te pripadajućih javnih površina za vrijeme održavanja blagdanskih događaja u gradu Rovinj-Rovigno u periodu od 09.12.2022. do 08.01.2023. godine, na lokaciji Trg Maršala Tita u Rovinju.

Prijava interesa podnosi se organizatoru: Udruženju obrtnika Rovinj putem PRIJAVNICE koja je sastavni dio ovog Javnog poziva a šalje se isključivo putem e-maila: uo.rovinj@hok.hr zaključno sa danom 17. studenog 2022. godine do 12 sati.

Predmet zakupa i iznos zakupnine za period od 09.12.2022. do 08.01.2023. određuje se kako slijedi:

– adventske bijele drvene kućice dimenzija 3m x 2m (6m2)  – 10 komada

– iznos zakupnine po kućici: 3.500,00 kn

Način i uvjeti obavljanja ugostiteljske djelatnosti propisani su odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, za obavljanje djelatnosti izvan ugostiteljskog objekta.

Način i uvjeti obavljanja djelatnosti trgovine propisani su odredbama Zakona o trgovini i njegovim provedbenim propisima od kojih ističemo Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima, a koji se posebice odnose na prodaju robe izvan prodavaonica.

Pravo sudjelovanja imaju obrtnici ugostiteljske i trgovačke djelatnosti, članovi Udruženja obrtnika Rovinj  koji nemaju dospjela nepodmirena dugovanja prema Gradu Rovinju i Udruženju obrtnika Rovinj  (na dan 30. listopada 2022. godine) te koji su podnijeli potpunu i pravovremenu prijavnicu.

Ukoliko ostane raspoloživih kućica za koje ne bude iskazan interes od strane obrtnika, pravo na zakup kućice moći će ostvariti i poduzetnici odnosno poslovni subjekti koji nisu isključivo registrirani kao obrtnici.

Ponuditelj može podnijeti prijavu samo za jednu kućicu, no može navesti više ponuda (menija, artikala i sl.) a ostvariti pravo zakupa samo za jednu, atraktivniju opciju.

JAVNI POZIV Advent Rovinj-Rovigno 2022

Nacrt – pozicija kućica

Prijavnica – JAVNI POZIV – Advent 2022

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj