Javni poziv za iskazivanje interesa za obavljanje ugostiteljske i trgovačke djelatnosti u sklopu održavanja manifestacije „Božićna čarolija 2021“ u gradu Rovinj-Rovigno

Objavljeno: 2. prosinca 2021. u kategoriji

Na temelju čl. 35. Statuta Udruženja obrtnika Rovinj te Zaključka gradonačelnika Grada Rovinja-Rovigno, KLASA: 302-01/21-01/12, URBROJ: 2171-01-06-21-14 od 01. prosinca 2021. godine, Udruženje obrtnika Rovinj dana 02. prosinca 2021. objavljuje

Javni poziv

za iskazivanje interesa

za obavljanje ugostiteljske i trgovačke djelatnosti

u sklopu održavanja manifestacije

„Božićna čarolija 2021“ u gradu Rovinj-Rovigno

I. Opće odredbe

Javni poziv otvoren je od 02.12.2021. do 07.12.2021. do 12 sati.

Predmet poziva je iskaza interesa za korištenje adventskih drvenih kućica, te pripadajućih javnih površina za vrijeme održavanja blagdanskih događaja u gradu Rovinj-Rovigno u periodu od 15.12.2021. do 09.01.2022. godine, na lokaciji Trg Maršala Tita u Rovinju.

Za vrijeme trajanja manifestacije „Božićna čarolija 2021.“ biti će osigurana i manja bina sa muzičkim programom te prikladan božićno-novogodišnji program za djecu i odrasle (program je podložan manjim izmjenama koje zadržava organizator).

Svi zainteresirani obvezni su ispuniti PRIJAVNICU koja je sastavni dio ovog Javnog poziva i dostaviti je isključivo putem e-maila na: uo.rovinj@hok.hr do 07. prosinca 2021. godine do 12 sati. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Povjerenstvo za manifestacije Udruženja obrtnika Rovinj će nakon pregleda pristiglih prijava definirati konačan broj i sudionike po kućicama. U slučaju većeg broja pristiglih prijava u odnosu na broj raspoloživih kućica, jedan od glavnih kriterija za odabir korisnika biti će i vrijeme kada je prijavnica zabilježena na email poslužitelju Udruženja.

II.Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja imaju obrtnici, članovi Udruženja obrtnika Rovinj, registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti te obrtnici registrirani za obavljanje djelatnosti trgovine.

Prijavitelji ne smiju imati nepodmirena dugovanja za Komorski doprinos i nepodmirene obveze prema  Gradu Rovinju na dan 30. studenog 2021. godine.

 

III. Predmet, način, uvjeti korištenja, obveze i odgovornost

Predmet korištenja određuje se kako slijedi: 

  • Adventske bijele drvene kućice dimenzija 3m x 2m (6m2) – 10 komada – sve postavljene u nizu, uz more, na potezu između malog i velikog mola
  • Javna površina oko i ispred kućice prema planu glavnog organizatora
  • Električna energija za svaku kućicu (max. 5  kw) i priključak na vodu za svaku kućicu

 

Za korištenje gore navedenog ne naplaćuje se naknada.

Pravo postavljanja dodatne opreme: stolovi, stolice, suncobrani, stalci, grijalice i dr.,  samo uz suglasnost organizatora.

Odabrani prijavitelji su dužni održavati kućicu/štand/javnu površinu i okolni prostor čistim.

Odabrani prijavitelj je sam odgovoran za sigurnost povjerene mu kućice, otuđenje i oštećenje opreme.

Odabranim prijaviteljima je zabranjeno davanje kućica u podzakup ili na korištenje trećim osobama.

Odabrani prijavitelji dužni su pridržavati se svih epidemioloških mjera koje u tom trenutku budu na snazi (razmak, dezinfekcija, maskice, itd.) jer je odgovornost isključivo na njima.

U slučaju da odabrani prijavitelj postupa u suprotnosti sa ovim Javnim pozivom, organizator zadržava pravo raskinuti suradnju sa istim bez obeštećenja.

Odabrani prijavitelji dužni su kućicu/ javnu površinu osloboditi od osoba i stvari nakon proteka vremena održavanja manifestacije, do 10.01.2022. godine.

Odabrani prijavitelji dužni su poštivati propise o javnom redu i miru i propise o komunalnom redu te obavljati djelatnost u duhu božićno-novogodišnjih blagdana.

Odabrani prijavitelj dužan je pripremiti kućicu za rad do 15.12.2021. te prikladno okititi vanjštinu i unutrašnjost kućice u božićno-novogodišnjem duhu.

Svaki izlagač je dužan voditi računa o poštivanju pravnih propisa Republike Hrvatske. U slučaju kršenja pravnih propisa RH od strane izlagača, sankciju za navedene prekršaje i kaznu snosi isključivo izlagač (Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakon o trgovini, Porezni zakon, fiskalizacija, sanitarni propisi, carinski propisi itd.).

U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije i donošenja preporuka Stožera civilne zaštite o postroženju uvjeta ili odgodi manifestacije, glavni organizator zadržava pravo otkazati sve daljnje aktivnosti.

IV.Radno vrijeme

Radno vrijeme je svaki dan od 11:30 do 23:00 sati, s time da organizator zadržava pravo manjih izmjena radnog vremena, a pogotovo glede vikenda i dočeka.

Radno vrijeme također je podložno promjenama sukladno uputama stožera civilne zaštite.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, odabrani prijavitelj može, uz prethodnu konzultaciju sa koordinatorom, zatvoriti dodijeljenu mu kućicu.

V.Potrebna dokumentacija uz PRIJAVU

– Obrazac Prijave

– Izvod iz registra obrtnika (Rješenje o obrtu ili obrtnica)

– dokaz o nepostojanju duga za Komorski doprinos – HOK (nije potrebno dostavljati – ishoduje Udruženje obrtnika Rovinj)

– dokaz o nepostojanju duga prema Gradu Rovinju-Rovigno (nije potrebno dostavljati – ishoduje Udruženje putem Grada Rovinja-Rovigno)

VI.Detaljne informacije

Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti dodatne informacije putem e-maila: uo.rovinj@hok.hr  ili na broj mob. 099 2982956 ili tel. 052 813-351.

 

URBROJ: 25-12/2021

Rovinj, 02. prosinca 2021. godine

 

 

Potpredsjednik Udruženja

Gordan Trojanović, v.r.

 

Prilog:

2021-2022 -JAVNI POZIV

PRIJAVNICA 2021-2022

 

 

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj