Potpore ZRM za kolovoz i rujan 2021.

Objavljeno: 9. rujna 2021. u kategoriji

HZZ je objavio uvjete i način dodjele potpore za zadržavanje radnih mjesta (ZRM) za kolovoz i rujan 2021. godine.

Za kolovoz 2021. potpora se može dodijeliti slijedećim poslodavcima:

 • Prijevoz putnika i to kopnom, zrakom i vodom, te zračni prijevoz robe
 • Uslužne djelatnosti u vezi sa prijevozom
 • Djelatnosti pripreme i usluživanja pića (djelatnost 56.30)
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja
 • Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača

Uvjet je pad prihoda u kolovozu 2021. u odnosu na kolovoz 2019. od najmanje 40%.

Visina potpore je od 2.000,00 do najviše 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu (i doprinosi na MIO i ZO na iznos potpore), ali se pripadajuća potpora umanjuje postotno ukoliko je kod poslodavca manje od 70% radnika doji imaju uvjete za COVID potvrdu.

Zahtjevi se predaju od 8. rujna 2021. godine do zaključno 23. rujna 2021.

Detaljnije informacije i dokumentacija nalazi se na https://mjera-zrm.hzz.hr/program-zadrzavanja-radnih-mjesta-kolovoz-2021/ .

Za rujan 2021. potpora se može dodijeliti slijedećim poslodavcima:

 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja
 • Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
 • Poslodavci kojima je djelomično i/ili u cijelosti zabranjen rad odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) bez obzira na djelatnost

Uvjet je pad prihoda u rujnu 2021. u odnosu na rujan 2019. od najmanje 40%.

Visina potpore je od 2.000,00 do najviše 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu (i doprinosi na MIO i ZO na iznos potpore), ali se pripadajuća potpora umanjuje postotno ukoliko je kod poslodavca manje od 70% radnika doji imaju uvjete za COVID potvrdu.

Zahtjevi se predaju od 25. rujna 2021. godine do zaključno 24. listopada 2021. godine.

Detaljnije informacije i dokumentacija nalazi se na https://mjera-zrm.hzz.hr/program-zadrzavanja-radnih-mjesta-rujan-2021/ .

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj