Zapošljavanje umirovljenika do polovine punog radnog vremena

Objavljeno: 10. kolovoza 2021. u kategoriji

Izmjenom Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 84/21) od 1.08.2021. proširen je krug umirovljenika kojima je omogućeno zapošljavanje, odnosno sklapanje ugovora o radu, do polovice punog radnog vremena (do 20 sati tjedno) bez obustave isplate mirovine. Izmjenom zakona, na taj način moći će raditi i korisnici obiteljskih mirovina.

Tako, bez obustave mirovine sada se mogu zapošljavati korisnici: starosne mirovine, prijevremene starosne mirovine, starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika i obiteljske mirovine.

Korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, odnosno djelomičnog gubitka radne sposobnosti koji se zaposli isplata mirovine se ne obustavlja, ali se određuje nova (umanjena) svota mirovine koja se isplaćuje za vrijeme zaposlenja.

Korisniku invalidske mirovine zbog opće nesposobnosti za rad, odnosno potpunog gubitka radne sposobnosti koji se zaposli isplata mirovine se obustavlja i podliježe obveznom kontrolnom pregledu.

Detaljnije informacije kao i posebnosti za korisnike mirovina ostvarenih prema posebnim propisima (mirovine djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i sl.) možete pročitati na web stranici HZMO – https://www.mirovinsko.hr/hr/zaposljavanje-i-mirovina/290 .

Napominjemo da ako obrtnik zapošljava stručnu osobu za obavljanje određene djelatnosti (vezani obrt), ta stručna osoba mora biti zaposlena u punom radnom vremenu.

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj