Produžen rok zastoja ovrhe do 18.10.2020.

Objavljeno: 7. rujna 2020. u kategoriji

Dana 18. srpnja 2020. godine stupila je na snagu dopuna Odluka o produženju roka trajanja posebnih okolnosti (Nar. nov., br. 83/20., dalje: Odluka).
Odlukom se produžuje rok trajanja posebnih okolnosti:

  1. propisanih člankom 25.a Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 68/18., 2/20., 46/20. i 47/20.) do zaključno s 18. listopada 2020. godine. Tim je Zakonom  ustanovljen zastoj / moratorij ovrha na novčanoj tražbini po računu koje provodi Financijska agencija (FINA), za vrijeme trajanja posebnih okolnosti;
  2. propisan člankom 8. stavkom 1. Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (Nar. nov., br.  53/20.) do zaključno s 18. listopada 2020. godine. Tim je Zakonom  ustanovljen zastoj / moratorij provedbe ovrha na plaći koje provodi poslodavac.

U smislu tih Zakona, posebne okolnosti su događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.
Dakle, to znači da do zaključno s 18. listopada 2020. godine:

  1. FINA nastavlja provoditi zastoj (moratorij) provedbe ovrhe na novčanim sredstvima po računu koje ona provodi, a poslodavci su do tog datuma i nadalje obvezni dio plaće koji nije izuzet od ovrhe uplaćivati na radnikov redovan račun (jasno ako i prije nastanka posebnih okolnosti nisu provodili ovrhu na plaći), a ostatak na zaštićeni račun radnika,
  2. poslodavci nastavljaju zastoj (moratorij) provedbe  ovrhe na plaći (tj. stalnom novčanom primanju) u slučajevima u kojima poslodavac provodi ovrhu na plaći, ako su prije nastanka posebnih okolnosti oni provodili ovrhu na plaći na način da su (temeljem isprava podobnih za ovrhu koje su zaprimili izravno do ovrhovoditelja) dio plaće koji nije izuzet od ovrhe uplaćivali izravno ovrhovoditelju. Uz to, poslodavci neće plijeniti daljnje tražbine radnika (ovršenika) te neće isplaćivati ovrhovoditelju novčane svote za koje je određena ovrha.

Konkretno, u slučaju iz toč. b) poslodavci će i nadalje (do zaključno s 18. listopada 2020.) cijelu plaću (odnosno, drugo stalno novčano primanje) isplatiti radniku (odnosno, primatelju stalnog novčanog primanja) i to na radnikov račun, koji je deblokiran za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.
Napominjemo da i dalje treba poštivati ovim zakonima propisane iznimke od moratorija (alimentacija i dr.).

Izvor: RRIF

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj