Fiskalizacija od 01.01.2021. – samoposlužni uređaji i QR-kod

Objavljeno: 1. rujna 2020. u kategoriji

Podsjećamo obveznike fiskalizacije da od 01.01.2021. godine stupaju na snagu dvije važne novosti u fiskalizaciji.

 FISKALIZACIJA PRODAJE PUTEM SAMOPOSLUŽNIH APARATA

 Od 01.01.2021. proširuje se obveza fiskalizacije na obveznike koji obavljaju prodaju putem samoposlužnih uređaja, a koji su do sada bili izuzeti od obveze fiskalizacije. I nadalje se kod samoposlužnih aparata ne mora izdavati račun, nego se fiskalizira podatak o prodaji.

Za provedbu ove obveze, vlasnici samoposlužnih uređaja trebaju:

–          Nadograditi samoposlužni uređaj uređajem za fiskalizaciju sa instaliranim softwerom za fiskalizaciju;

–          Osigurati programsku podršku za elektroničko potpisivanje poruka o prodaji (produkcijski aplikativni certifikat za fiskalizaciju od FINE);

–          Osigurati vezu (internet) za elektroničku razmjenu podataka s Poreznom upravom;

–          Dostaviti Poreznoj upravi podatak o svakom samoposlužnom uređaju kao posebnom poslovnom prostoru (obveznici e-Porezne putem tog sustava, ostali papirnatim putem na propisanom obrascu dostaviti u nadležnu Poreznu upravu). Kao tip poslovnog prostora navodi se „samoposlužni uređaj“. Kao podatak o adresi samoposlužnog uređaja navodi se adresa gdje se samoposlužni uređaj nalazi, uz obvezno popunjavanje dodatnog polja u kojem se pobliže opisuje lokacija samoposlužnog uređaja. Ako se adresa ne može točno utvrditi navodi se njegova najbližu geolokacijska adresa. Prijava samoposlužnih uređaja već je omogućena, počevši sa 27.08.2020. godine, a krajnji rok za prijavu je 31.01.2021.

Porezna uprava dodjeljuje svakom prijavljenom samoposlužnom uređaju Identifikator samoposlužnog uređaja (ISU) putem kojega obveznik fiskalizacije provodi postupak fiskalizacije prodaje. Porezna uprava dostavlja ISU poreznom obvezniku, a on ga može preuzeti, spremiti te po potrebi koristiti putem sustava e-Porezna.

Dodjelom Identifikatora samoposlužnog uređaja (ISU) obvezniku fiskalizacije omogućava se preuzimanje i ispis „Obavijesti o fiskalizaciji prodaje putem samoposlužnih uređaja“, koju je dužan istaknuti na svakom samoposlužnom uređaju, na način da bude vidljiv, čitljiv i zaštićen od uništenja.

Ako obveznik fiskalizacije promijeni podatak o oznaci poslovnog prostora, Porezna uprava dodjeljuje novi ISU.

Ako obveznik fiskalizacije promijeni podatak o adresi, ISU ostaje isti.

ISU je broj od 9 znamenki.

Kako se kod prodaje putem samoposlužnih uređaja ne izdaje račun, prodaja se označava brojem transakcije prodaje, koji se iskazuje u tri dijela:

1. numerički broj transakcije,

2. oznaka poslovnog prostora i

3. ISU.

Na postupanja u slučaju prekida uspostavljene veze, za potrebe provedbe postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja, na odgovarajući način se primjenjuje odredba čl. 21. Zakona (uspostaviti vezu u roku od dva dana, fiskalizirati sve izvršene prodaje).

Ako dođe do prestanka rada samoposlužnog uređaja pri čemu je onemogućeno provođenje postupka fiskalizacije prodaje, broj transakcija koje neće biti evidentirane u sustavu fiskalizacije obveznik fiskalizacije propisuje internim aktom koji predočuje za potrebe poreznog nadzora.

 QR KOD

 Od 01.01.2021. svi gotovinski računi za potrebe fiskalizacije moraju sadržavati i QR kod, kojeg stvara obveznik fiskalizacije i ispisuje ga na računu kao obvezni sadržaj računa.

QR kod je dvodimenzionalni kod koji sadrži zapis određenog seta podataka.

QR kod koristi se u postupcima provjere računa od strane građana.

QR kod mora biti minimalno veličine 2 puta 2 centimetra pri čemu prazan prostor sa svih strana QR koda mora biti minimalno 2 milimetara. QR kod ne smije na računu biti ispisan na slici ili logu niti sadržavati sliku ili logo.

Dopunom Pravilnika o fiskalizaciji (NN 70/20) utvrđeni su protokoli i zahtjevi za informatičare (proizvođače softwera za fiskalizaciju).

U prilogu se nalazi Izmjene i dopune Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 70/20) kao i pročišćeni tekst Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom, te Obrazac prijave podataka u sustavu fiskalizacije (za one koji ne koriste e-Poreznu).

Izmjena pravilnika o fiskalizaciji

Pravilnik o fiskalizaciji

Obrazac – prijava

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj