Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći obrtnicima

Objavljeno: 17. lipnja 2020. u kategoriji

Temeljem odredbe članka 68. Statuta Grada Rovinja-Rovigno (“Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 3/18 i 5/18), te na prijedlog Povjerenstva za dodjelu pomoći iz Fonda za pomoć obrtnicima uslijed epidemije korona virusa (COVID-19) (Klasa: 302-01/20-01/23, Ur.broj: 2171-01-06-20-13 od dana 10. lipnja 2020.g.), donosim

 Z A K LJ U Č A K

o dodjeli jednokratne financijske pomoći obrtnicima

 

I.

Ovim se Zaključkom utvrđuje jednokratna financijska pomoć obrtnicima u poteškoćama s područja grada Rovinja uslijed epidemije korona virusa (COVID-19), koji su udovoljili uvjetima iz Javnog poziva za dodjelu jednokratne financijske pomoći obrtnicima u poteškoćama s područja grada Rovinja uslijed epidemije korona virusa (COVID-19) od 15.5.2020.

 

II.

Jednokratna financijska pomoć iz točke I. ovog Zaključka dodjeljuje se obrtima kako slijedi:

 

R.br. Naziv obrta OIB Iznos jednokratne financijske pomoći u kn.
1. DIK & COMPANY obrt za uslužne djelatnosti 67376660020 1.500,00
2. MURANOTECH obrt za računarske usluge 84604969053 1.400,00
3. PAŠTA MIA ZIA obrt za proizvodnju tjestenine 14883074072 163,14
4. SPONZA trgovački obrt 05159041003 1.500,00
5. CARERA fotografsko trgovački obrt 77668038216 761,97
6. LERO obrt za trgovinu i ugostiteljstvo 63730595809 1.492,67
7. KSENI kozmetički salon 31688264351 1.500,00
8. TORKOLO obrt za ugostiteljstvo i poljoprivredu 26084235598 1.500,00
9. ALESSANDRO VENIER obrt za morski ribolov 34574339329 1.029,30
10. ALIZES obrt za trgovinu 71586663302 1.500,00
11. GULIVER trgovački obrt 71361689159 1.500,00
12. OMO zajednički obrt za trgovinu i turizam 11049645794 1.500,00
13. QUARANTOTTO obrt za proizvodnju i usluge 48273266758 1.500,00
14. ANCORA obrt za ugostiteljstvo 98593579415 1.033,23
15. PAUK obrt za prijevoz turista brodom i ribolov 26057942902 1.500,00
16. CALISONA zajednički obrt za ugostiteljstvo 27487938208 1.500,00
17. MIMA zajednički frizerski obrt 97406463975 1.476,23
18. KATARINA zajednički obrt za ugostiteljstvo 59696859470 1.200,00
19. ROMANO zajednički obrt za ugostiteljstvo i poljoprivredu 96703895542 1.500,00
20. RIKO obrt za poljoprivredu i trgovinu 52989737732 1.400,00
21. CERIN obućarski obrt 58144529399 931,85
22. TEUTA frizerski obrt 16690015151 1.500,00
23. DREAM ugostiteljski obrt 64325975503 1.500,00
24. VENERA kozmetički salon 67279589983 1.500,00
25. ANA-MARIJA frizerski salon 84950884577 1.284,29
26. MASTERCODE obrt za proizvodnju i usluge 30647911532 1.400,00
27. MARIO DAMJAN, obrt za autotaksi prijevoz 88195154540 910,00
28. J&D frizerski salon 58955278393 1.500,00
29. LINDA kozmetički salon 92469970851 1.109,09
30. MOFARDIN obrt za ugostiteljstvo 75769520670 1.500,00
31. BAD obrt za grafički dizajn, promidžbu i turističku animaciju 88043360347 1.464,27
32. FOTO “DUGA” studijo za fotografiju 99397867446 1.500,00
33. SPORT obrt za ugostiteljstvo 67527418591 1.400,00
34. KRISTAL obrt za ugostiteljstvo 00799923473 1.478,71
35. RUŽA trgovački obrt 10354852268 1.500,00
36. CRIS ugostiteljski obrt 05449505283 159,57
37. FONTANA obrt za ugostiteljstvo 35299377427 1.500,00
38. ZLATNA RIBICA obrt za trgovinu 06080289375 1.500,00
39. ZIU obrt za ugostiteljstvo 10098666416 1.500,00
40. PRIMA obrt za ugostiteljstvo turizam i trgovinu 75966805376 1.500,00
41. LUAN obrt za ugostiteljstvo 65366020726 1.155,11
42. HAIR STUDIO “INGRID” frizerski salon 88268930502 1.500,00
43. NOBRU obrt za ugostiteljstvo 23447058410 1.500,00
44. ZLATARNA MICHAEL trgovačko zlatarski obrt 79432228250 1.500,00
45. CENTENER obrt za ugostiteljstvo 23828447037 1.243,08
46. CELEBRUS obrt za trgovinu 65004626647 1.009,09
47. 4 YOU obrt za ugostiteljstvo i trgovinu 74837166542 951,94
48. BUFFET ODESSA ugostiteljski obrt 93421817477 318,87
49. LEONE obrt za ugostiteljstvo 70786847333 1.441,20
50. SIDRO obrt za ugostiteljstvo 20129252190 1.500,00
51. SUNRISE ugostiteljski obrt 81968349672 1.500,00
52. VEGA iznajmljivanje soba i apartmana 29620686436 1.400,00
53. BUKY obrt za ugostiteljstvo 94340566621 1.500,00
54. ISTRANOVA putnička agencija 41202026504 1.443,31
55. CAFFE BAR “TONET” ugostiteljski obrt 04092604892 765,6
56. BEAUTY STUDIO “DHARMA” obrt za njegu tijela 26887670961 1.500,00
57. NADA frizerski salon 51015535134 600,89
58. MIDEA obrt za trgovinu 78826890784 1.500,00
59. BOUTIQUE “RR” proizvodno trgovački obrt 08897483313 113,84
UKUPNO: 75.537,25

 

III.

Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, javnu nabavu i europske fondove i Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda Grada Rovinja-Rovigno.

 

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

Poveznica Zaključka:

https://www.rovinj-rovigno.hr/wp-content/uploads/2020/06/Zaklju%C4%8Dak-o-dodjeli-jednokratne-financijske-pomo%C4%87i-obrtnicima-COVID-19.pdf

 

 

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj