Potpora za osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Objavljeno: 9. lipnja 2020. u kategoriji

Na web stranici https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-podmjeru-17-1-osiguranje-usjeva-zivotinja-i-biljaka/ objavljen je natječaj i dokumentacija za potporu poljoprivrednicima za podmjeru 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja koje ispunjavaju uvjete iz Natječaja.

Sve uvjete možete pročitati u tekstu Natječaja u prilogu kao i ostaloj priloženoj dokumentaciji.

Natječaj M17.1 – 2020.

Prilog 1 Dokumentacija za podnošenje zahtjeva

Prilog 2 Izjava korisnika

Prilog 3 Ugovor o funkcioniranju EU

Prilog 4 Popis bolesti životinja

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj