HZJZ – preporuke za rad škola stranih jezika, glazbenih škola i druge slične edukacije

Objavljeno: 20. svibnja 2020. u kategoriji

HZJZ je objavio preporuke / mjere za rad škola stranih jezika i drugih sličnih oblika edukacije kao i preporuke za rad glazbenih škola i druge slične

oblike edukacije tijekom epidemije koronavirusa.

Preporuke su u prilogu.

Preporuka za rad škola stranih jezika

Preporuka za rad glazbenih škola

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj