Javni poziv “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo u 2020. godini” – potpore za stručno osposobljavanje

Objavljeno: 12. svibnja 2020. u kategoriji

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu.

Prijave se predaju počevši od 11.svibnja do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 30. listopada 2020. godine.
Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičkim osobama.
Namjena sredstava je za:
•         obrazovanje u 2019. i 2020. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne   novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15)
•         ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2019. i 2020. godini.

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:

•         Polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 kuna
•         Pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 5.400,00 kuna
•         Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00/1.500,00 kuna
•         Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 kuna
•         Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine
•         Polaganje pomoćničkog ispita – 1.200,00 kuna
•         Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte na adresu:
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Sve informacije o Programu „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ (program i javni poziv) te obrasci i dokumentacija nalazi se na https://gospodarstvo.gov.hr/o-ministarstvu/uprave-samostalne-sluzbe/uprava-za-poduzetnistvo-i-obrt-11197/11197?query=page/kategorija/ministarstvo pod „Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu“

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj