ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE POREZA NA DOBIT

Objavljeno: 10. travnja 2020. u kategoriji

Koji je rok za podnošenje prijave i plaćanje obveze poreza na dobit za 2019. godinu?

Iznimno od posebnog propisa o oporezivanju dobiti rok za podnošenje prijave poreza na dobit i rok dospijeća porezne obveze, za 2019. godinu je promijenjen:

  • rok za podnošenje prijave poreza produžen je do 30. lipnja 2020.
  • ​rok dospijeća utvrđene obveze poreza na dobit je 31. srpnja 2020.

Koji su rokovi za predaju ostalih obrazaca i izvješća za koje je propisana obveza predaje uz  Prijavu poreza na dobit za 2019. godinu?

Promijenjeni rokovi podnošenja i plaćanja javnih davanja odnose se i na sve druge obrasce i izvješća koja se u skladu posebnim propisima o oporezivanju dobiti i drugim posebnim propisima podnose uz Prijavu poreza na dobit ili za iste obveza podnošenja Poreznoj upravi dospijeva s krajnjim rokom propisanim za podnošenje Prijave poreza na dobit, kao što je obračun spomeničke rente i turističke članarine, statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim računima, izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti, izvješća koja dostavljaju korisnici poreznih olakšica kao i druga propisana izvješća, obrasci ili obrazloženja.

Na koje porezne obveznike se ne primjenjuju odredbe o odgodi rokova za podnošenje prijave i plaćanje obveze poreza na dobit za 2019. godinu? 

Promijenjeni rokovi se ne odnose na porezne obveznike čije obveze ne dospijevaju četiri mjeseca nakon isteka poreznog razdoblja već osam ili trideset dana nakon isteka poreznog razdoblja, a to su porezni obveznici koji su dužni podnijeti Prijavu poreza na dobit: uslijed statusnih promjena (spajanje, pripajanje, podjela), radi otvaranja stečajnog postupka, radi okončanja postupka likvidacije i radi okončanja poslovanja sukladno posebnim propisima (npr. prestanak društva bez postupka likvidacije).

​Izvor: Porezna uprava

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj