Porezni tretman potpore zbog Koronavirusa

Objavljeno: 7. travnja 2020. u kategoriji

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak i Zakona o porezu na dobit (NN 32/20) uređeno je da se dobivena potpora za ublažavanje posljedica epidemije Coronavirusa ne smatra primitkom, odnosno umanjuje poreznu osnovicu za porez na dobit.

Paušalisti – ne unosite taj iznos dobivene potpore u Knjigu prometa.

 Izmijenjeni članci zakona glase:

 Zakon o porezu na dohodak – čl. 31. st. 9.:

(9) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, poslovnim primicima poreznog razdoblja ne smatraju se primici po osnovi potpora primljenih radi ublažavanja posebnih okolnosti propisanih propisom kojim je uređen opći porezni postupak.

 Zakon o porezu na dobit – članak 6.  stavak 6. i stavak 7.:

(6) Porezna osnovica iz članka 5. ovoga Zakona smanjuje se za iznos potpora primljenih radi ublažavanja negativnih posljedica u slučaju nastanka posebnih okolnosti u smislu općeg poreznog propisa.

(7) Iznos primljene potpore iz stavka 6. ovoga članka ne utječe na prag prihoda iz članka 2. stavka 4., članka 5. stavka 7., članka 5.b stavka 1. i članka 28. ovoga Zakona.

(8) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi sa smanjenjem porezne osnovice.

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj