Nove informacije i upute vezano za Potporu HZZ-a za očuvanje radnih mjesta

Objavljeno: 6. travnja 2020. u kategoriji

U nastavku dajemo nove upute i objašnjenja vezana za zahtjevi i korištenje potpore HZZ-a za očuvanje radnih mjesta (koje smo upravo dobili) a koja su uključena  i u najnovije Upute – odgovore na najčešća pitanja – koja se nalazi u prilogu.

Potpora iznosi 3.250,00 kuna mjesečno po radniku/obrtniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu. (očekuje se odluka Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se na prijedlog Hrvatske obrtničke komore ukine srazmjerna isplata za obrte koji su imali pravo na isplatu samo od 19.03. i da se izjednače svi obrtnici u pravu na 3.250,00 kuna mjesečno po radniku/obrtniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu).

 Produžen je rok predaje zahtjeva koji bi obuhvatio i potporu za ožujak (do 06.04.):

• Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 06. travnja 2020. godine do 23:59 h odobravat će se isplate troškova plaća za mjesec ožujak, travanj i svibanj 2020. godine

• Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 11. travnja do 5. svibnja 2020. godine do 23:59 h odobravat će se isplate troškova plaće za travanj i svibanj 2020. godine.

• Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 06. svibnja do 05. lipnja 2020. godine do 23:59 h odobravat će se isplate troškova plaće za svibanj 2020. godine.

 Hrvatski zavod za zapošljavanje izjednačit će prava obrtnika na iznos isplate za mjesec ožujak u visini 3.250,00 kn (neovisno o datumu zabrane rada tijekom ožujka i razlogu):

Podsjetimo, dio obrtnika podnio je zahtjev temeljem Odluke Stožera civilne zaštite o obustavi rada od 19.03.2020. te sukladno tome ostvarili su za sebe osobno i/ili za svoje djelatnike samo srazmjerni dio za mjesec ožujak (u iznosu 1.258,06 kn). Ovih dana i ti su obrtnici zaprimili puni iznos naknade, a oni koji su zaprimili manji iznos, razlika će im biti isplaćena naknadno, sukladno zahtjevu Hrvatske obrtničke komore.

 Obaveze nakon dobivanja potpore – dokaz o isplati:

Obrtnik se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu isplatu potpore. Dakle, nije potrebno plaću za ožujak isplatiti do 05.04. već do 15.04., a onda do 05.05. dostaviti dokaz da je ista isplaćena.

Čeka se zakonska izmjena vezano uz doprinose za ožujak.

Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se Izjava pod kaznenom i materijalnom odgovornošću potpisana od strane vlasnika ili druge ovlaštene osobe, ili drugi financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće ili tablica s popisom radnika, uz vlastoručni potpis radnika i datum isplate.

Obrtnici će za sebe osobno dostaviti izjavu da su sredstva utrošena sukladno namjeni potpore (nema potrebe isplaćivanja na tekući račun).

Zbog količine zahtjeva, ima pogrešaka u isplati ali su zaista zanemarive – iste će biti poravnate u budućem razdoblju (ili će vam iznos iduće isplate biti umanjen, ili ćete isto morati vratiti). O istome ćete biti obaviješteni sa primitkom Ugovora. Najčešće je to u situaciji kod nepunog radnog vremena.

Najnoviji odgovori na pitanja

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj