Odgoda plaćanja javnih davanja – podnošenje zahtjeva

Objavljeno: 24. ožujka 2020. u kategoriji

U NN 35/20 od 23.03.2020. objavljena je dopuna Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona. Za odobravanje odgode potrebno je podnijeti zahtjev.

Ukratko:

Koje porezne obveze?

U skladu s time, poduzetnici (pravne i fizičke osobe) mogu podnositi zahtjeve za odgodu plaćanja dospjelih poreza, doprinosa, pristojbi i sl., odnosno onih koje dospijevaju u periodu od 3 mjeseca od stupanja na snagu izmjene OPZ-a (od 20.03.-20.06.2020.). Zahtjev se ne može podnositi za carine i trošarine.

Za odgodu plaćanja PDV-a posebno je pravilo, zahtjev mogu poslati poduzetnici koji su u 2019. godini imali isporuke (bez PDV-a) manje od 7,5 milijuna kuna, a plaćaju PDV prema izdanim računima (obavljenim isporukama). Odgoda plaćanja PDV-a odnosi se na one obveze koje dospijevaju u travnju, svibnju i lipnju.

Uvjet: da na dan podnošenja zahtjeva nema poreznog duga (tolerira se do 200,00 kn).

Tko ispunjava uvjete?

Zahtjev mogu podnijeti poduzetnici koji ispunjavaju uvjete:

  • ako ima pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za mjere plaćanja poreza najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili
  • ako učini vjerojatnim da će mu prihodi/primitci u narednom razdoblju od tri mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva pasti najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
  • Za odgodu PDV-a uz prethodno treba dokazati i da dospjeli PDV proizlazi iz računa koji nisu naplaćeni i/ili druge pokazatelje koji mu utječu na likvidnost.

Dospjele porezne obveze mogu se odgoditi za najdulje tri mjeseca računajući od dospijeća svake dospjele porezne posebno.

Ako se mjera produži, može se odobriti i dodatni rok od tri mjeseca.

Porezna uprava o zahtjevu odlučuje žurno i u jednostavnom postupku. Odgovor se šalje elektroničkim putem.

Kome se podnosi zahtjev?

Zahtjev se podnosi Poreznoj upravi prema svom sjedištu putem sustava ePorezna. Iznimno, oni koji nisu obveznici korištenja e-porezne zahtjev mogu podnijeti na drugi način koji Porezna uprava osigura i objavi na svojoj web stranici (vidjeti obavijest Porezne uprave).

Kamate?

Za odgođeni porez se ne obračunavaju kamate.

Obročna otplata nakon proteka odgode

Podnositelj zahtjeva koji nije u mogućnosti platiti odgođenu dospjelu poreznu obvezu po njezinom odgođenom dospijeću, može podnijeti zahtjev za obročnom otplatom, bez obračuna kamata. Obročna otplata može se odobriti u mjesečnim obrocima, a najduže na 24 mjeseca.

Pisani i obrazloženi zahtjev za obročnu otplatu odgođene dospjele porezne obveze može se podnijeti u roku od pet dana od dana dospijeća obveze koju podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti platiti.

U zahtjevu treba navesti na koje se odgođene obveze zahtjev odnosi.

Postoji li provjera dokumentacije?

Porezna uprava može naknadno provjeriti navedene dokaze.

U prilogu se nalazi izmjena pravilnika sa odredbama o odgodi plaćanja obveza i obrazac zahtjeva. Također Vas molimo da u cijelosti pročitate obavijest Porezne uprave (https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=2879&List=Vijesti ).

Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Zahtjev za odgodu plaćanja

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj