UGOVARANJE OTKUPA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Objavljeno: 16. srpnja 2019. u kategoriji

Hrvatski operater tržišta energije d.o.o. (HROTE) nadležan je za sklapanje ugovora o otkupu električne energije s nositeljima projekata/povlaštenim proizvođačima koji su taj status stekli u skladu s procedurama definiranim propisima koji reguliraju područje poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.
Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15; dalje: Zakon) kojim se uvode novi modeli poticanja stupio je na snagu 1. siječnja 2016. godine. Krajem prošle godine donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 111/2018).
Temeljem Zakona donesena je Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija (NN 116/2018; dalje: Uredba) kojom se detaljno razrađuje način i uvjeti provedbe novih modela poticanja dodjelom tržišne premije ili isplatom zajamčene otkupne cijene, određivanje maksimalnih referentnih vrijednosti, određivanje maksimalnih zajamčenih otkupnih cijena, procedure za sklapanje ugovora, određivanje kvota za poticanje, primarni izvori energije, instalirana snaga i sl. Uz navedeno u Uredbi je također razrađen način stjecanja statusa povlaštenog proizvođača i za model dodjelom tržišne premije i za model isplatom zajamčene otkupne cijene.
Sukladno Uredbi Operator tržišta električne energije (HROTE) trebao bi jednom godišnje odrediti i javno objavljaviti, na svojim internetskim stranicama, maksimalne referentne vrijednosti iz sustava poticaja tržišnom premijom i maksimalne zajamčene otkupne cijene za grupe proizvodnih postrojenja prema klasifikaciji Uredbe.
Kad se, donošenjem dijela preostalih podzakonskih akata koji proizlaze iz Zakona, odrede kvote i steknu uvjeti za raspisivanje natječaja, za navedene oblike poticanja otvoriti će se mogućnost za sklapanje ugovora temeljem kojeg bi se ostvarilo pravo na poticaj.
Izvor: www.hok.hr
Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj