Poziv na edukaciju „e-račun – elektroničko izdavanje računa u praksi“

Objavljeno: 14. lipnja 2019. u kategoriji

UDRUŽENJE OBRTNIKA ROVINJ
Foto: PR

Poziv na edukaciju „e-račun – elektroničko izdavanje računa u praksi“
Udruženje obrtnika Rovinj u suradnji s Financijskom agencijom (Fina – Pula) organizira edukaciju  za obrtnike i poduzetnike  „e-račun – elektroničko izdavanje računa u praksi“
koja će se održati u UTORAK 18.06.2019.godine,
u prostorijama Udruženja obrtnika Rovinj, Andrea Amoroso 6,
sa početkom u 13,00 sati
Sudjelovanje na edukaciji  je besplatno.

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi objavljen je u Narodnim novinama  94/18  i stupio  je na snagu 1. studenog 2018. godine.
Dana 1. srpnja 2019. Godine stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi.
Ova obveza primjenjuje se na sve ugovore za nabavu robe, radova i usluga koje sklapaju naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (uključujući i jednostavnu nabavu – do 200.000/500.000 kn).
Svi obrtnici i poduzetnici koji obveznicima javne nabave isporučuju robu, radove i/ili usluge dužni su od 1. srpnja 2019. za svoje isporuke izdavati elektroničke račune.
Isporučitelji (dobavljači) i nadalje će moći izdavati račune u papirnom obliku ako dobra i usluge isporučuju osobama  izvan sustava javne nabave.
Budući da nakon ovog datuma naručitelji neće smjeti plaćati po računima koji nisu ispostavljeni u obliku elektroničkog računa u skladu s EU normom, za implementaciju elektroničkih računa jednako se moraju pripremiti kako naručitelji tako i poduzetnici koji s njima posluju (osobe koje nisu obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi, a koji se pojavljuju kao dobavljači naručitelja u sustavu javne nabave).
Kako su javni naručitelji obvezni  usluge informacijskog posredništva zaprimanja i slanja elektroničkih računa povjeriti Financijskoj agenciji (FINA), moguće je (ali ne i obvezno)  da i vi koristite  Finin servis e-računa.
Prijava je poželjna zbog ograničenog broja mjesta, a prijavu možete izvršiti putem emaila Udruženja obrtnika Rovinj, uo.rovinj@hok.hr  (ime i prezime, grad/općina, obrt-ako je primjenjivo).
NAPOMENA: Ukoliko po primitku prijave utvrdimo da je broj sjedećih mjesta popunjen, u tom slučaju ćemo vas obavijestiti putem emaila, u suprotnom smatrajte da ste uspješno prijavljeni.

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj