Gospodarsku djelatnost u poljoprivredi moguće je obavljati kroz obrt

Objavljeno: 29. siječnja 2019. u kategoriji

Gospodarsku djelatnost u poljoprivredi moguće je obavljati kroz obrt
Obrt u poljoprivredi osniva se u skladu sa Zakonom o obrtu, a postoje prednosti pri obavljanju poljoprivredne djelatnosti kao obrta. Često je pitanje registrirati obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) ili obrt. 
Ono što se u praksi često ne razumije to je da postoji poljoprivredno gospodarstvo koje može obavljati gospodarsku djelatnost kao:
· obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG);
· obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti;
· trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti;
· druga pravna osoba.
Na prvi pogled nema neke značajnije razlike u ova dva načina registracije.
Nekako je možda ‘prirodno‘ registrirati obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ukoliko ćete se baviti isključivo proizvodnjom i prodajom vlastitih proizvoda.
Zakonski gledano, OPG je samostalna gospodarska i socijalna jedinica koju čine punoljetni članovi zajedničkoga kućanstva, a temelji se na vlasništvu i uporabi proizvodnih resursa u obavljanju poljoprivredne djelatnosti ili samo na uporabi proizvodnih resursa u obavljanju poljoprivredne djelatnosti.
Nositelj OPG-a je punoljetna osoba koja radi stalno ili povremeno na gospodarstvu i odgovorna je za njegovo poslovanje, a isto to vrijedi i za članove OPG-a. Nositelja OPG-a biraju članovi kućanstva.
Porezno gledajući, ako OPG ne ostvari primitke na razini godine veće od 80.500,00 kuna, nema se potrebe ni prijaviti u sustav poreza na dohodak, a sukladno tome onda ni nemaju obvezu izdavanja računa, već je dovoljno da rade putem otkupnog bloka, upisani naravno u evidenciju poljoprivrednika.
Nakon isporuka većih od navedenog iznosa, OPG bira način oporezivanja i tada se zapravo u poreznom smislu ‘ponaša’ kao i obrtnik.
S druge strane, obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičke osobe sa svrhom postizanja dohotka koji se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluge na tržištu. U obrtu je dopuštena svaka gospodarska djelatnost koja nije zakonom zabranjena. Između ostalog obrt može proizvoditi i prodavati vlastite proizvode, ali i tuđe.
Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj