Centar za mirenje i Sud časti HOK-e

Objavljeno: 29. siječnja 2019. u kategoriji

Sve više obrtnika i potrošača odlučuje se na alternativno rješavanje sporova
U jednom danu pred Sudom časti HOK-a sklopljene četiri nagodbe
Sud časti od svog osnutka ima značajnu ulogu u zaštiti ugleda hrvatskog obrta, kako u odnosu na potrošače, tako i na druge poslovne subjekte.
Već više od dva desetljeća Sud časti uspješno rješava potrošačke sporove između obrtnika i potrošača, tj. kupaca njihovih proizvoda ili usluga. Cilj postupka je sklapanje nagodbe između stranaka pri čemu je uspješnost istog zabilježena u više od 45% svih predmeta.
Postupak pred Sudom časti za stranke je besplatan, osim troškova vještačenja, ako je ono potrebno. Trajanje postupka ovisi o složenosti spora, o odazivu stranaka na pozive suda, a u prosjeku traje manje od 90 dana.
Zbog jednostavnosti, brzine i transparentnosti procesa, sve više obrtnika i potrošača odlučuje se za izvansudsko rješavanje sporova.
Tako su u jednom danu u prethodnom postupku mirenja pred Sudom časti Hrvatske obrtničke komore sklopljene četiri nagodbe u četiri predmeta: jedna za stolarske radove, druga za kupovinu obuće, treća za usluge kontrole i čišćenja dimnjaka te četvrta vezana uz savjetodavne usluge.
Više o Sudu časti HOK-a pogledajte na Sud časti.
Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj