29.10.2018. u 13,00 h – sjednica Ceha ugostitelja

Objavljeno: 23. listopada 2018. u kategoriji

CEH UGOSTITELJA I TURISTIČKIH DJELATNOSTI                                                                           
Broj: 3/2018
U Rovinju 18. listopada 2018.
 
ČLANOVIMA CEHA UGOSTITELJA I TURISTIČKIH
DJELATNOSTI
 
P O Z I V
Na temelju Statuta Udruženja obrtnika Rovinj  sazivam  3. sjednicu Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika, koja će se održati dana 29. listopada 2018. (ponedjeljak) sa početkom u 13,00 sati u prostorijama Udruženja obrtnika Rovinj, Andrea Amoroso 6, uz slijedeći:
D N E V N I  R E D

  1. Aktualna problematika a) Novi obračun odvoza otpada – način obračuna i cijene i b) Ugostiteljski objekti – odvodnja i mastolovci

Na sastanku će biti prisutni predstavnici slijedećih institucija:
Marko Paliaga, gradonačelnik Grada Rovinja-Rovigno
Želimir Laginja, Predsjednik uprave Komunalnog servisa d.o.o.
Ognjen Pulić, direktor Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o.
2. Izbor novog člana Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika u Skupštinu Udruženja obrtnika Rovinj (prednost imaju obrtnici sa područja Općine Kanfanar, Žminj i Bale – zbog razmjerne teritorijalne zastupljenosti)
3. Najava i prijave zainteresiranih obrtnika za rad u gazebima/kućicama za vrijeme trajanja „Božićne čarolije“
4. Informacije o manifestacijama
5. RAZNO.
 
Molimo da se odazovete pozivu.
 
Predsjednik Ceha ugostitelja
i turističkih djelatnika
Stanislav Briškoski, v.r.

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj