Pravilnici – gospodarski ribolov

Objavljeno: 14. svibnja 2018. u kategoriji

U Narodnim novinama 29/18 objavljen je:
 

  • Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica, sa primjenom od 29.03.2018.godine,

Kojeg možete vidjeti na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_29_595.html
 

  • Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu

sa primjenom od 05.04.2018 godine
Kojeg možete vidjeti na poveznici   https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_29_591.html
 

  • Pravilnik o lovostaju trpova (Holothuroidea), sa primjenom od 29.03.2018.godine

kojeg možete vidjeti na poveznici  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_29_594.html

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj