PRAVILNIK O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2018. GODINU

Objavljeno: 26. ožujka 2018. u kategoriji

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu
Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi IAKS mjera RR za 2018 g_NN_19_2018
na temelju članka 10. stavka 9., članka 16. stavka 1., članka 21. i članka 25. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15), ministar poljoprivrede donio
 
PRAVILNIK O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2018. GODINU
 
Pravilnik je objavljen je  u Narodnim novinama broj 19/18., a stupa na snagu 01.03.2018.
 Ovim se Pravilnikom propisuje podnošenje jedinstvenog zahtjeva i način provedbe:
– mjera iz programa izravnih plaćanja te detaljni uvjeti i postupci za ostvarivanje:
 

 1. osnovnog plaćanja, dodjelu i korištenje prava na plaćanja iz nacionalnih rezervi, prijenos prava na plaćanja

 

 1. plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš, preraspodijeljenog plaćanja, plaćanja za mlade poljoprivrednike, proizvodno vezane potpore i programa za male poljoprivrednike

– mjera državne potpore koje se financiraju iz državnog proračuna te detaljni uvjeti i postupci za ostvarivanje potpore:

 1. u iznimno osjetljivim sektorima za:
 2. a) duhan
 3. b) mliječne krave
 4. c) rasplodne krmače
 5. d) maslinovo ulje
 6. za IAKS mjeru ruralnog razvoja za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja

– IAKS mjera ruralnog razvoja iz članka 10. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15, dalje u tekstu: Zakon) predviđene Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Korisnik izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja je poljoprivrednik u smislu članka 2. stavka 1. točke 1. Zakona, upisan u Upisnik poljoprivrednika, čiji nositelj kao odgovorna osoba podnosi jedinstveni zahtjev za potporu iz članka 3. ovoga Pravilnika.
 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kao provedbeno tijelo za provedbu mjera koristi integrirani administrativni kontrolni sustav (IAKS)
Kao dio IAKS-a, Agencija za plaćanja vodi sustav za identifikaciju i prijavu prava na plaćanja (dalje u tekstu: registar prava na plaćanja) kojim se osigurava učinkovita sljedivost prava na plaćanja.
IAKS postupak sustava identifikacije i registracije životinja – Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, a vodi ga Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA).
 
Podatke iz JRDŽ-a te podatke iz Središnjeg popisa matičnih grla i Središnjeg popisa matičnih jata Agencija za plaćanja razmjenjuje s HPA na dnevnoj razini. Ključ za razmjenu podataka je jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednika (MIBPG).
Agencija za plaćanja temeljem sporazuma s nadležnim institucijama preuzima podatke potrebne za provedbu mjera potpora iz ovoga Pravilnika.
 IAKS mjere ruralnog razvoja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. obuhvaćaju potporu za:

 1. a) Mjeru 10 »Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene«
 2. b) Mjeru 11 »Ekološki uzgoj«
 3. c) Mjeru 13 »Plaćanja područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima«

 Sredstva potpore za M10, M11 i M13 osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske.
Osnova za izračun potpore po površini je hektar, osnova za izračun potpore za domaće životinje je uvjetno grlo.
 Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu (»Narodne novine« br. 19/17, 45/17 i 46/17).
Postupci započeti po odredbama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu (»Narodne novine« br. 19/17, 45/17 i 46/17) završit će se po odredbama toga pravilnika, osim članka 47., na koji se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika.
Prilozi 1. – 5. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj