Pravilnik o registru ribarske flote Republike Hrvatske

Objavljeno: 6. travnja 2017. u kategoriji

U Narodnim novinama 23/2017 ( http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_12_148_3776.html ) objavljen je Pravilnik  o registru ribarske flote Republike Hrvatske, koji vam dostavljamo u privitku.
U Registru moraju biti upisana sva ribarska plovila koja viju zastavu Republike Hrvatske, a koja se koriste u gospodarskom i malom obalnom ribolovu te akvakulturi, a svake godine, prvoga radnoga dana u ožujku, lipnju, rujnu i prosincu Ministarstvo vrši prijenos podataka iz Registra (priloga 3) nadležnim službama Europske komisije. Za svako plovilo upisano u Registar vodi se minimum podataka o značajkama i djelatnosti plovila, po prilozima u privitku pravilnika.
Prema tom Pravilniku kapacitet ribarske flote predstavlja ukupni kapacitet plovila koja su upisana u Registar izražen u tonaži (GT) i snazi porivnog stroja (kW). U ukupan kapacitet ribarske flote ne ubraja se kapacitet plovila koja su izašla iz ribarske flote (događaji RET, DES i EXP) te kapacitet plovila koja se koriste isključivo u akvakulturi. Kapacitet ribarske flote Republike Hrvatske ne smije u niti jednom trenutku prijeći vrijednost maksimalne dopuštene granice kapaciteta ribarske flote Republike Hrvatske u skladu s odredbama Zajedničke ribarstvene politike.
 

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj