PRAVILNIK O ULOVU, UZGOJU I PROMETU LAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus)

Objavljeno: 24. veljače 2017. u kategoriji

Na temelju članka 9. stavka 1. točaka 1., 2., 5., 8. i 10. te članaka 31., 46. i 48., a u skladu s člankom 19. stavkom 3., te člancima 26. i 30. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donio je
PRAVILNIK O ULOVU, UZGOJU I PROMETU LAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus)
Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 4/17., a stupa na snagu 14.01.2017.
ODREDBE PRAVILNIKA
Ovim Pravilnikom razrađuju se odredbe Uredbe (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru.
U svrhu racionalnog gospodarenja i zaštite plavoperajne tune, ovim Pravilnikom propisuju se odredbe
– kojima se definiraju pojmovi vezani uz kvotu te načelima raspodjele iste,
– o obavljanju ribolova, te dozvoljenim alatima i opremi,
– o upravljanju kapacitetom ribolovne flote za ulov,

  • o registru plovila koja sudjeluju u ulovu, prijevozu, uzgoju, prekrcaju i iskrcaju tune,– o načinu obavljanja športskog ribolova tune (Thunnus thynnus),– o obavljanju radnji prebacivanja, prekrcavanja, stavljanja u kaveze, izlova i iskrcaja,– o obavljanju uzgoja,– o evidenciji ulova i unakrsnoj provjeri podataka,– o programu regionalnih i nacionalnih promatrača na ribarskim plovilima i uzgajalištima,
  • – o tržišnim mjerama.
  • – o upotrebi sustava praćenja plovila,
  • – o obvezama izvještavanja te dostavi podataka o ulovu, prebacivanju, prekrcaju, iskrcaju i uzgoju,
  • – o ograničavanju ukupne ulazne količine tuna na uzgajališta,
  • – o načinu obavljanja rekreacijskog ribolova tune (Thunnus thynnus),
  • – o vremenskim zabranama korištenja pojedinih ribolovnih alata,

VREMENSKA OGRANIČENJA
Ribolov tune plivaricama tunolovkama dozvoljen je tijekom razdoblja od 26. svibnja u 00:00 sati do 24. lipnja 24:00 sata ili do iskorištenja dodijeljene izlovne kvote unutar tog razdoblja.
Ribolov tune udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu iz članka 7. ovoga Pravilnika dozvoljen je od 25. veljače u 00:00 sati do 31. prosinca u 24:00 sata, ili do iskorištenja dodijeljene godišnje izlovne kvote unutar tog razdoblja.
Ribolov tune u športskom i rekreacijskom ribolovu dozvoljen je od 16. lipnja u 00:00 sati do 14. listopada u 24:00 sata.
ALATI I OPREMA ZA ULOV TUNE
Gospodarski ribolov tune smije se obavljati samo uz uporabu sljedećih ribolovnih alata:
– plivarice tunolovke,
– odmeta, panule i plutajućeg parangala (udičarski alati)
Zabranjen je ulov, zadržavanje na plovilu, iskrcaj, prebacivanje, prekrcaj, prijevoz, skladištenje, prerada, prodaja, izlaganje, nuđenje na prodaju i uzgoj tune ulovljene ribolovnim alatima koji nisu navedeni u stavku 1. ovoga članka.
REGISTAR PLOVILA KOJA SUDJELUJU U ULOVU, PRIJEVOZU, UZGOJU, PREKRCAJU I ISKRCAJU TUNE
Ministarstvo vodi registar plovila koja sudjeluju u ribolovu i uzgoju tuna.
Registar se sastoji od Registra BFT Ulovnih plovila (plovila za ulov tune) i Registra BFT Ostalih plovila.
U jednoj kalendarskoj godini, pojedino ribarsko plovilo može biti registrirano unutar Registra BFT Ulovnih plovila i Registra BFT Ostalih plovila uz uvjet da se istovremeno ne nalazi u oba Registra.
U Registar BFT Ostalih plovila spadaju: plovilo za tegalj, plovilo za preradu i pomoćno plovilo.
 
ŠPORTSKI I REKREACIJSKI RIBOLOV TUNE
 Športski i rekreacijski ribolov tune dozvoljen je uz posjedovanje odgovarajuće dozvole za lov tune.
U športskom i rekreacijskom ribolovu tune zabranjeno je korištenje udica od nehrđajućih materijala.
U športskom i rekreacijskom ribolovu tune dozvoljeno je obavljati ribolov samo na način ulovi i pusti, na način da se ulovljena tuna mora pustiti prije izvlačenja na plovilo.
Prodaja tune ulovljene u športskom i rekreacijskom ribolovu je zabranjena.
 
PRILOZI UZ PRAVILNIK
Prilozi 1. – 18. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tuna (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) (»Narodne novine« br. 2/16, 31/16, 69/16 i 81/16).
 
S poštovanjem,
Dragutin Pejčić, dipl. oec.
Savjetnik za organizaciju rada cehova
 
HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA
Odjel za organizaciju rada cehova
Ilica 49, 10000 Zagreb
 
 

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj