Omogućavanje službenog postupka prijave odlaska/dolaska brodova iz i u hrvatske morske luke putem sustava CIMIS kroz aplikaciju e-očevidnik

Objavljeno: 24. veljače 2017. u kategoriji

 
 

Obavještavamo Vas da je na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=3959 objavljena informacija o službenom postupku prijave odlaska/dolaska brodova iz i u hrvatske morske luke putem sustava CIMIS kroz aplikaciju e-očevidnik. 

Sukladno odredbama Pravilnika o ispravama , dokumentima i podacima  o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom (NN, br. 70/13 i 55/15), implementiran je „Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav“ (CIMIS) kao informacijski sustav putem kojega se obavlja obvezujući službeni postupak prijave odlaska / dolaska ribarskih brodova iz i u hrvatske morske luke.
Primjenom elektroničkih prijava putem sustava CIMIS, u potpunosti je ukinuta prijava na papiru odnosno fizičko uručenje obrazaca prijave službenicima Lučkih kapetanija i Ispostava lučkih kapetanija Uprave sigurnosti plovidbe.
Radi daljnjeg smanjenja administrativnog opterećenja predstavnika ribarskih brodova,i Uprava ribarstva i  Uprava sigurnosti plovidbe zajedničkim naporima pristupile su elektroničkom uvezivanju sustava CIMIS i aplikacije e-očevidnik, kako bi se osigurala jednokratna prijava odlaska / dolaska brodova.
Navedenim uvezivanjem predstavnici ribarskog broda u mogućnosti su obaviti obvezujući službeni postupak prijave odlaska / dolaska broda u okviru aplikacije e-očevidnik, bez obveze za direktnim pristupanjem sustavu CIMIS. Slijedom toga relevantni se podaci putem web servisa automatski razmjenjuju između aplikacije e-očevidnik i sustava CIMIS odnosno, unosom podataka u e-očevidnik smatra se izvršenom obveza predstavnika ribarskog broda za dostavom istih Upravi sigurnosti plovidbe.

S danom 15. veljače 2017. godine svim predstavnicima ribarskih brodova biti će omogućeno obavljanje službenog postupka prijave odlaska / dolaska broda iz i u hrvatske morske luke putem aplikacije e-očevidnik. Prethodno će aplikacija e-očevidnik biti ažurirana na verziju s implementiranom mogućnošću prijave u CIMIS
sustav.
U prilogu dostavljamo službenu zajedničku obavijest Ministarstva mora,prometa i infrastrukture/Uprava sigurnosti plovidbe i Ministarstva poljoprivrede/Uprava ribarstva, koja se odnosi na obavljanje službenog postupka odlaska/dolaska ribarskog broda aplikacijom e-očevidnik od 15.02.2017. godine koja je dostupna linku:
 http://www.mps.hr/ribarstvo/UserDocsImages/MMPI%20MP%20Obavijest%2027-1_17%20(1).pdf
 

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj