ODLUKA O KRITERIJIMA ZA UPIS ULOVNIH RIBARSKIH PLOVILA UDIČARSKIM ALATIMA U REGISTAR ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) U 2017. GODINI

Objavljeno: 24. veljače 2017. u kategoriji

Obavještavamo Vas da Na temelju članka 9. stavka 1. točke 8. i točke 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/13, 14/14 i 152/14) i na temelju članka 8. stavka 1. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« br. 4/17), ministar poljoprivrede donio

 ODLUKU O KRITERIJIMA ZA UPIS ULOVNIH RIBARSKIH PLOVILA UDIČARSKIM ALATIMA U REGISTAR ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) U 2017. GODINI

 Ovom Odlukom određuju se:
– kriteriji kojima moraju udovoljavati ribarska plovila za obavljanje gospodarskog ribolova na moru udičarskim alatima za upis u registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) (u daljnjem tekstu: ICCAT registar) u 2017. godini,
– popis plovila koja obavljaju gospodarski ribolov udičarskim alatima i zadovoljavaju kriterije za upis u registar ulovnih brodova ICCAT-a,
– individualne kvote za ulov tune udičarskim alatima po plovilima u 2017. godini.
 Ova Odluka primjenjuje se na sva plovila koja imaju upisano pravo za obavljanje gospodarskog ribolova na moru udičarskim alatima za ribolov tune. 
Odluka je objavljena u Narodnim novinama broj 16/17. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_02_16_389.html ,a stupa na snagu 23.02.2017.
 

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj