NATJEČAJ za provedbu podmjere 9.1. »Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru«

Objavljeno: 24. veljače 2017. u kategoriji

Obavještavamo Vas da je na temelju članka 12. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere M09 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 81/2016 i 6/2017), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila
 NATJEČAJ
za provedbu podmjere 9.1. »Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru«, provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“.
Natječaj je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju http://ruralnirazvoj.hr/
te na
http://ruralnirazvoj.hr/novosti/objavljen-natjecaj-za-provedbu-podmjere-9-1-uspostava-grupa-i-organizacija-proizvodaca-u-poljoprivrednom-i-sumarskom-sektoru-provedba-tipa-operacije-9-1-1-uspostava-proizvodackih-grupa-i-orga/

 1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno uvjetima propisanih Pravilnikom o provedbi mjere M09 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 81/2016 i 6/2017) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“.
Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.ruralnirazvoj.hr)  i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).

 1. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 5. Pravilnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim Natječajem.

 1. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI

 

 1. Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti definirane člankom 6.stavku 1. Pravilnika.
 2. Prihvatljivi troškovi su troškovi sukladno članku 6. stavku 2. Pravilnika.
 3. Lista prihvatljivih troškova sastavni je dio ovog Natječaja (Prilog II).
 1. IZNOS I UDIO POTPORE
 1. Sredstva javne potpore iznose ukupno 18.750.000,00 HRK.
 2. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih nepovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje provođenja prihvatljivih aktivnosti navedenih u Poslovnom planu koje su predmet tipa operacije 9.1.1. „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“.
 3. Visina javne potpore propisana je u članku 7. stavku 4. Pravilnika.

 

 1. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU I ISPLATU
 1. Podnositelj dostavlja Zahtjev za potporu i isplatu zajedno s propisanom dokumentacijom  na obrascima koji su Prilozi ovog Natječaja.
 2. Zahtjevi se podnose u izvorniku preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za EPFRR «.
 3. Zahtjeve za potporu i isplatu korisnici mogu preuzeti s mrežnih stranica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr), Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr) i Programa ruralnog razvoja (www.ruralnirazvoj.hr).
 4. Zahtjevi se popunjavaju u elektroničkom obliku, a u slučaju da se popunjavaju ručno, moraju biti ispunjeni pregledno i čitljivo.
 5. 6. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu počinje teći od 24. siječnja 2017. i traje do 24. ožujka 2017. 
Sastavni dio Natječaja čine prilozi od I do IV :
 
PRILOG I – Zakonodavstvo kojim je uređeno priznavanje i potpore za proizvođačke organizacije
 
PRILOG II – Lista prihvatljivih troškova
 
PRILOG III – Zahtjev za potporu
 
PRILOG IV – Zahtjev za isplatu
 
U Prilogu dostavljamo :
Osim Natječaja i Priloga uz Natječaj ( I – IV ), u prilogu ovog maila dostavljamo i informaciju na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede http://www.mps.hr/default.aspx?id=18938, Sadržaj poslovnog plana Mjera M 09_Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija, Poslovni plan za proizvođačke organizacije_Mjera 09, te Pravilnik o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija (NN broj 81/15.)
 
 

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj