Ugostiteljstvo: POPIS ALERGENA u nepretpakiranoj hrani – na hrvatskom i engleskom jeziku

Objavljeno: 15. veljače 2017. u kategoriji

  
SASTOJCI KOJI MOGU IZAZVATI ALERGIJE I/ILI INTOLERANCIJE
 

 1. Žitarice koje sadrže gluten (pšenica, raž, ječam, zob, pir, kamut ili njihovi hibridi) i proizvodi žitarica
 2. Rakovi i proizvodi od rakova
 3. Školjkaši i ostali mekušci te proizvodi od njih
 4. Jaja i proizvodi od jaja
 5. Proizvodi ribarstva
 6. Kikiriki i proizvodi od kikirikija
 7. Soja i proizvodi od soje
 8. Lupina i proizvodi od lupine
 9. Mlijeko i mliječni proizvodi (uključujući i laktozu)
 10.  Orašasti plodovi (badem Amygdalus communis L., lješnjak Corylus avellana, orah Juglans regia, indijski oraščić-kešu Anacardium occindetale, pekan oraščić Carya illinoiesis, brazilski oraščić Bertholletia excelsa, pistacij Pistacia vera, makadamija oraščić Macadamia ternifolia) i njihovi proizvodi
 11. Celer i proizvodi od celera
 12. Gorušica i proizvodi od gorušice
 13. Sjeme sezama i proizvodi od sjemena sezama
 14. Sumporni dioksid i sulfiti koncentracije veće od 10 mg/kg ili 10 mg/l izraženi kao SO2.

Alergija ili preosjetljivost na hranu je reakcija organizma na neki od sastojaka hrane, smatrajući ga stranom tvari (antigenom) s posljedičnom promjenom imunološkog odgovora organizma. Alergen je organizmu strana tvar (antigen) koja može potaknuti alergijsku reakciju. Intolerancija ili nepodnošljivost neke hrane i/ili njenih sastojaka uzrokovana prirođenim ili stečenim nedostacima u enzimskom i imunološkom sustavu nužnom za probavu hrane.
 
 
INGREDIENTS WHICH MAY CAUSE ALLERGIES AND/OR INTOLERANCE
 

 1. Cereals containing gluten (wheat, rye, barley, oats, spelt, camut or their hybrids) and products thereof
 2. Crustaceans and products thereof
 3. Shellfish and other molluscs and products thereof
 4. Eggs and products thereof
 5. Fisheries products
 6. Peanuts and products thereof
 7. Soybeans and products thereof
 8. Lupin and products thereof
 9. Milk and dairy products (including lactose)
 10. Nuts (almonds Amygdalus communis L., hazelnuts Corylus avellana, walnuts Juglans regia, cashews Anacardium occindetale, pecan nuts Carya illinoiesis, Brasil nuts Bertholletia excelsa, pistachio nuts Pistacia vera, Macadamian nuts Macadamia ternifolia) and products thereof
 11. Celery and products thereof
 12. Mustard and products thereof
 13. Sesame seeds and products thereof
 14. Sulphur dioxide and sulphites at concentrations of more than 10mg/kg or 10mg/l expressed as SO2.

Allergy or hypersensitivity to food is a reaction of the organism to a food ingredient, regarded as a foreign substance (antigen) with the consequential change of the organism’s immune response.
An allergen is a substance alien to the organism (antigen) which can trigger an allergic reaction. Intolerance to some food and/or its ingredients is caused by innate or acquired defects in the enzymatic and immune systems necessary for food digestion.
 
 
Prilog 4. Pravilnika o označavanju reklamiranju i prezentiranju hrane
POPIS PROIZVODA KOJI NISU ALERGENI, A POTJEČU OD GORE NAVEDENIH SASTOJAKA I NE ISTIČU SE PRILIKOM PREZENTIRANJA HRANE

 
Sastojci
 
Proizvodi koji se proizvode iz gore navedenih sastojaka, a nije ih potrebno isticati prilikom prezentiranja hrane
 
Žitarice koje sadrže gluten
 
– Glukozni sirupi na bazi pšenice uključujući dekstrozu1 – Maltodekstrini na bazi pšenice1 – Glukozni sirupi na bazi ječma – Žitarice koje se koriste za proizvodnju destilata ili etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla za jaka alkoholna i alkoholna pića
 
Jaja
 
– Lizozim (proizveden iz jaja) koji se koristi u vinu – Albumin (proizveden iz jaja) koji se koristi kao sredstvo za bistrenje vina i jabukovače
 
Proizvodi ribarstva
 
– Riblja želatina koja se koristi kao nosač za vitamine, karotenoidne pripravke – Riblja želatina ili želatina iz ribljeg mjehura (isinglass) za bistrenje piva i vina
 
Soja
 
– Potpuno rafinirano sojino ulje i mast1 – Prirodna smjesa tokoferola (E306), prirodni D-alfa tokoferol, D-alfa tokoferol acetat, D-alfa tokoferol sukcinat iz soje – Izdvojeni fitosteroli i fitosterol esteri iz ulja soje – Biljni stanol esteri proizvedeni iz sterola ulja soje
Mlijeko i mliječni proizvodi (uključujući i laktozu) – Sirutka koja se koristi za proizvodnju destilata ili etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla za jaka alkoholna i alkoholna pića – Laktitol
 
Orašasti plodovi
 
– Orašasti plodovi koji se koriste za proizvodnju destilata ili etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla za jaka alkoholna i alkoholna pića

1I njegovi proizvodi, ukoliko proces kojem su se podvrgnuli neće povisiti razinu alergičnosti koju je dala EFSA za relevantni proizvod od kojega potječu.
 
 
ANNEX IV. Ordinance on labelling, advertising and presenting of foodstuffs
 
THE LIST OF NON-ALLERGENIC PRODUCTS, ORIGINATING FROM THE INGREDIENTS LISTED IN ANNEX III, WHICH NEED NOT BE DECLARED
 

Ingredients  
Products manufactured from the ingredients listed in Annex III, which need not be declared
 
Cereals containing gluten – Wheat-based glucose syrups, including dextrose[i]
– Wheat-based maltodextrins10
– Glucose syrups based on barley
– Cereals used for making distillates or ethyl alcohol of agricultural origin for spirit drinks and other alcoholic beverages
Eggs  
-Lysozyme (produced from eggs) used in wine
– Albumin (produced from eggs) used as fining agent in wines and cider
 
Fisheries products – Fish gelatine used as a carrier for vitamins and carotenoid preparations
– Fish gelatine or fish bladder gelatine (isinglass) used as fining agent in wine and beer
Soya  
– Fully refined soy-bean oil and fat10
– Natural mixed of tocopherols (E306), natural D-alpha tocopherol, D-alpha tocopherol acetate, D-alpha tocopherol succinate from soy-bean sources
– Isolated phytosterols and phytosterol aesthers from soy-bean oil
– Plant stanol aesthers produced from soy-bean oil sterols
 
 
Milk and dairy products (including lactose)
 
 
– Whey used for making distillates and ethyl alcohol of agricultural origin for spirit drinks and other alcoholic beverages
– Lactitol
 
Nuts – Nuts used for the production of distillates and ethyl alcohol of agricultural origin for spirit drinks and other alcoholic beverages

 
1 And their products, if the process with which they were treated will not raise the level of allergy given by the EFSA for the relevant product from which they originate.

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj