NAREDBA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA INFLUENCE PTICA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Objavljeno: 17. siječnja 2017. u kategoriji


Obavještavamo Vas da je na temelju članka 11. stavak 8. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13 i 148/13) ministar poljoprivrede donio
 NAREDBU O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA INFLUENCE PTICA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE
 Naredba je objavljena u Narodnim novinama broj 48/17., a stupa na snagu 14.01.2017.
 Radi sprječavanja pojave i širenja influence ptica u domaće peradi na području Republike Hrvatske naređuju se sljedeće mjere:
 1. Na području naselja Cerna i Šiškovci u općini Cerna i naselja Retkovci u općini Ivankovo u Vukovarsko-srijemskoj županiji, naselja Aljmaš, Bijelo Brdo i Dalj u općini Erdut i naselja Kopačevo u općini Bilje u Osječko-baranjskoj županiji, naselja Crkveni Bok, Strmen, Ivanjski Bok i Šaš u općini Sunja te Mužilovčice u Gradu Sisku u Sisačko-moslavačkoj županiji, zabranjuje se držanje peradi na otvorenom.
 2. Na području cijele Republike Hrvatske zabranjuje se održavanje sajmova, izložbi i sportskih natjecanja za ptice i perad na otvorenim prostorima.
 Na području cijele Republike Hrvatske preporuča se zatvaranje sve peradi u nastambe gdje god je to moguće.
 Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaju važiti Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 115/16). 
Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
 

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj