PRAVO NA POVRAT PLAĆENE TROŠARINE NA BEZOLOVNI MOTORNI BENZIN KOJI SE KORISTI U RIBOLOVU

Objavljeno: 11. siječnja 2017. u kategoriji


Obavještavamo Vas da je na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede/Uprava ribarstva
(http://www.mps.hr/default.aspx?id=18919  i  http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=3946 ) objavljena informacija koja se odnosi na pravo povrata plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin koji se koristi u ribolovu. Informaciju prenosimo u cijelosti:
IZVOR: http://www.mps.hr/default.aspx?id=18919                  09.01.2017
Ribari – ne propustite ostvariti pravo na povrat trošarine za bezolovni benzin
S početkom kalendarske godine iznova se pokreće ciklus prijave u Registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin koji se koristi u ribolovu temeljem Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi, te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu („Narodne novine“ br. 02/2016 i 118/2016).
Podsjećamo stoga na obvezu dostave Zahtjeva za određivanje kvote za bezolovni benzin prema nadležnoj Područnoj jedinici Uprave ribarstva Ministarstvo poljoprivrede temeljem kojeg će se izdati Rješenje o utvrđivanju kvote vlasniku plovila koje udovoljava uvjetima propisanim Pravilnikom.
Rješenja o utvrđivanju kvote se izdaju do 28. veljače 2017. godine te stoga apeliramo na korisnike da svoje Zahtjeve podnesu što prije. Zahtjevu se prilaže 70 kn državnih biljega ili dokaz o uplati upravne pristojbe u tom iznosu, a obrazac Zahtjeva možete naći ovdje.
IZVOR: http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=3946               05.01.2017

Podsjetnik za podnošenje Zahtjeva temeljem Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama vezano uz bezolovni motorni benzin

Pravilnikom o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi, te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu („Narodne novine“ br. 2/2016 i 118/2016) propisuje se način povrata plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za pogon ribarskih plovila za namjene u ribolovu.
Predmetni Pravilnik između ostalog propisuje način povrata plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za pogon ribarskih plovila za namjene u ribolovu. Pravo na povrat trošarine mogu ostvariti korisnici prava koji imaju važeću povlasticu za gospodarski ribolov i koji su upisani u Registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin koji se koristi u ribolovu, a koji vodi Carinska uprava.
Zahtjev za upis u Registar korisnika povrata plaćene trošarine za bezolovni benzin koji se koristi u ribolovu podnosi se za svaku kalendarsku godinu.
Potrebna dokumentacija koja se prilaže uz obrazac tog Zahtjeva propisana je Pravilnikom. Između ostalog, podnositelj je dužan priložiti i presliku Rješenja Ministarstva poljoprivrede kojim se utvrđuje godišnja kvota.
Zahtjev za upis u Registar korisnika se podnosi carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu korisnika prava.
Godišnju kvotu potrošnje određuje Ministarstvo poljoprivrede temeljem podataka iz očevidnika o gospodarskom ribolovu na moru, izvješća o ulovu i registra ribarske flote, i to prema kriterijima propisanim Pravilnikom.
Ministarstvo poljoprivrede izdaje Rješenje o utvrđivanju kvote vlasniku plovila koje udovoljava uvjetima propisanim Pravilnikom i to temeljem podnesenog Zahtjeva za određivanje kvote nadležnoj Područnoj jedinici Uprave ribarstva Ministarstvo poljoprivrede. Rješenja o utvrđivanju kvote Ministarstvo poljoprivrede izdaje do 28. veljače za tekuću godinu.
Nakon upisa u Registar korisnika povrata plaćene trošarine za bezolovni benzin koji se koristi u ribolovu, korisnik prava podnosi Zahtjev za povrat trošarine odvojeno za svako četveromjesečno razdoblje u kalendarskoj godini i za svako pojedino plovilo.
Zahtjevu se prilaže 70 kn državnih biljega ili dokaz o uplati upravne pristojbe u tom iznosu.
Za sva dodatna pitanja, djelatnici Područnih jedinica Uprave ribarstva su na raspolaganju.
Kontakt podaci Područnih jedinica Uprave ribarstva:
http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=19
 
Imajući sve navedeno u vidu, pozivamo sve korisnike da što je moguće prije pošalju Zahtjev za određivanje kvote nadležnoj Područnoj jedinici Uprave ribarstva Ministarstvo poljoprivrede kako bismo bili u mogućnosti sva Rješenja izdati pravovremeno, a posebice imajući u vidu činjenicu da se razdoblje prava na povrat trošarine računa od dana upisa u Registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin koji se koristi u ribolovu koji vodi Carinska Uprava.
Na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede/Uprava ribarstva, također se nalazi i OBRAZAC „ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE GODIŠNJE KVOTE POTROŠNJE BEZOLOVNOG MOTORNOG BENZINA ZA KALENDARSKU 2017. GODINU.
Pravo na povrat plaćene trošarine za benzin koji se koristi u ribolovu imaju ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru i ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na slatkim vodama – tumačenje Ministarstva poljoprivrede od 17.02.2016.

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj