ODLUKA O RANG-LISTI SUDIONIKA U MALOM OBALNOM RIBOLOVU

Objavljeno: 11. siječnja 2017. u kategoriji


Obavještavamo Vas da je na temelju članka 21. stavka 8. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/13, 14/14 i 152/14) i članka 11. Pravilnika o malom obalnom ribolovu (»Narodne novine« br. 8/15, 15/15, 19/15, 78/15 i 107/15), ministar poljoprivrede donio

ODLUKU O RANG-LISTI SUDIONIKA U MALOM OBALNOM RIBOLOVU

I.

Ovom Odlukom određuje se:
 (1) Ažurirana rang-lista sudionika u malom obalnom ribolovu od 1. siječnja 2017. godine utvrđenih sustavom bodovanja na temelju podnesenih zahtjeva.
 (2) Ažurirana rang-lista podnositelja zahtjeva koji su udovoljili kriterijima objavljenim u Pravilniku o malom obalnom ribolovu (»Narodne novine« br. 8/15, 15/15, 19/2015, 78/15 i 107/15) (u daljnjem tekstu: Pravilnik), ali primjenom sustava bodovanja ni nakon ažuriranja rang-liste ne prelaze bodovni prag za sudjelovanje u malom obalnom ribolovu od 1. siječnja 2017. godine.
 (3) Ažurirana lista sudionika u malom obalnom ribolovu kojima je izdana povlastica ili su podnijeli zahtjev za izdavanje povlastice na temelju zakonskih propisa koji su važili do dana stupanja na snagu Pravilnika.

II.

(1) Ažurirana rang-lista sudionika iz točke I. stavka 1. nalazi se Prilogu 1. ove Odluke.
 (2) Ažurirana rang-lista podnositelja zahtjeva iz točke I. stavka 2. nalazi se u Prilogu 2. ove Odluke.
 (3) Ažurirana lista sudionika iz točke I. stavka 3. nalazi se u Prilogu 3. ove Odluke.

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o rang–listi sudionika u malom obalnom ribolovu (»Narodne novine« br. 135/15 i 37/16).
 Odluka je objavljena u Narodnim novinama broj 123/16., a stupa na snagu 31.12.2016.
PRILOGE možete preuzeti na web-u NN zakoni 123/16.

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj