MOGUĆNOST SUFINANCIRANJA UZ PRIVREMENI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM-SRDELAROM

Objavljeno: 11. siječnja 2017. u kategoriji


Vezano uz objavu Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom u 2017. godini (Narodne novine broj 123/2016.), na službenoj WEB stranici Ministarstva poljoprivrede/Uprava ribarstva http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=3943 objavljena je informacija da je za razdoblje u kojem se provodi privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti, moguće sufinanciranje u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.
 Informaciju prenosimo u cijelosti:
 
Obavijest! Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je
 Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2017. godini (Narodne novine”, broj 123/2016), kojim se u članku 2. propisuje zabrana obavljanja ribolova okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske u razdoblju od 05. siječnja 2017. godine u 12:00 sati do 20. siječnja 2017. godine u 12:00 sati.

Za navedeno razdoblje moguće je sufinanciranje u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

 
Kako bi financiranje bilo moguće, jedan od osnovnih uvjeta je da ovlaštenik povlastice plovilom koje sudjeluje u privremenoj obustavi ima ostvarenih ukupno 120 ribolovnih dana tijekom zadnje dvije godine koje prethode godini podnošenja Zahtjeva za potporu.
 
Nadalje, da bi ostvarili pravo na potporu, članovi posade ribarskog plovila moraju biti zaposleni kod ovlaštenika u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana prije početka i za vrijeme trajanja privremene obustave, ali ne dovodeći u pitanje uvjet da za vrijeme trajanja privremene obustave ne smiju obavljati druge poslove, te se članovima posade za razdoblje privremene obustave isplaćuje naknada plaće sukladno članku 95. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/2014).
 
Posebno je važno napomenuti da korisnici tijekom perioda privremenog prestanka ribolovnih aktivnosti ne smiju obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost, te ribarsko plovilo mora biti vezano u luci. Iznimno, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila, može premjestiti ribarsko plovilo, ali uz prethodno pribavljeno odobrenje Uprave ribarstva.

 
Također, korisnici čije plovilo ne posjeduje VMS uređaj ili isti nije u funkciji, dužni su obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva o poziciji ribarskog plovila tijekom trajanja navedene obustave, a najkasnije do 05. siječnja 2017. godine.
 
Svi spomenuti zahtjevi i obavijesti dostavljaju se na e-mail adresu:

eufondovi.ribarstvo@mps.hr
ili putem preporučene pošte na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, Planinska 2a, 10 000 Zagreb.
 

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj