PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSOBNOM IDENTIFIKACIJSKOM BROJU

Objavljeno: 10. siječnja 2017. u kategoriji


Pravilnik o osobnom identifikacijskom broju objavljen je u Narodnim novinama 1/09., 117/10., 125/13. 31/15. i 1/17
Novine su:
1.status

  • pravnom osobom sa sjedištem na području RH više se ne smatraju strane podružnice
  • pravnom osobom smatra se stečajna masa, kojoj je priznata stranačka sposobnost u RH te je nositelj prava

Podaci koji se dostavljaju

  • pri osnivanju trgovačkog društva treba dostaviti i prijevod naziva ako postoji i osobni identifikacijski broj članova upravnog odnosno nadzornog odbora
  • određeno što se sve dostavlja za potrebe određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja stečajnoj masi ( i adresu prebivališta OIB stečajnog upravitelja)
  • pri osnivanju udruge treba dostaviti i podatke o imenu, prezimenu, osobnom identifikacijskom broju i funkciji osoba ovlaštenih za zastupanje udruge.

3.postupak obveznika broja iz EGP
Obveznik broja iz države članice Europskog gospodarskog prostora pristupajući jedinstvenoj mrežnoj stranici, dostupnoj na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, elektroničkim putem podnosi Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem osobnoga identifikacijskog broja.
Identificira se putem nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava države članice Europskog gospodarskog prostora iz koje se podnosi Zahtjev.
Za potrebe određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja obavezno dostavlja podatke o imenu, prezimenu, rođenom imenu i prezimenu, spolu, datumu, mjestu i državi rođenja, adresi prebivališta te identifikacijskom broju iz države članice Europskog gospodarskog prostora, kao i identifikacijski dokument, ime i prezime roditelja, rođeno prezime roditelja te spol roditelja, ako tim podacima raspolaže.
Ministarstvo financija – Porezna uprava provjerava ima li obveznik broja već određen i dodijeljen osobni identifikacijski broj, ako ima, obvezniku broja elektroničkim putem dostavlja elektronički zapis o dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju, a u slučaju da nema, provodi postupak određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja te obvezniku broja elektroničkim putem dostavlja elektronički zapis o dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju
4.Dopuna podataka
Korisnik broja nadležan za upis podataka dostavlja ih Ministarstvu financija – Poreznoj upravi   najkasnije u roku od 15 dana od upisa nastale promjene:

  • dodatne podatke potrebne za identifikaciju pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske (podaci o statusnim postupcima, zabilježbe i promjena temeljnog kapitala.
  • datumu okončanja stečajnog postupka, brisanju stečajne mase nakon pravomoćnosti rješenja o zaključenju stečajnog postupka, brisanjem po službenoj dužnosti
  • kod rješenja o brisanju stečajne mase, o brisanju po službenoj dužnosti, zaključenju stečaja ili likvidacije, prestanku pripajanjem, podjelom, spajanjem ili drugim načinom prestanka – naziv suda, broj rješenja, datum pravomoćnosti
Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj