PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM

Objavljeno: 3. siječnja 2017. u kategoriji


Obavještavamo Vas da je na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. i 2. i članka 23. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donio

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM 

U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine« br.: 101/14, 125/14, 140/14, 147/14, 2/15, 37/15, 44/15, 134/15, 94/16 i 31/16) u članku 10. stavak 2. se briše. 
Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 123/16., a stupa na snagu 31.12.2016. godine.
 

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj