NAREDBA O DOPUNI NAREDBE O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ISTARSKE ŽUPANIJE

Objavljeno: 3. siječnja 2017. u kategoriji


Obavještavamo Vas da je na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), a u svezi s Uredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (»Narodne novine«, br. 110/04 i 82/07), ministar mora, prometa i infrastrukture, donio

 NAREDBU O DOPUNI NAREDBE O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ISTARSKE ŽUPANIJE

U Naredbi o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije (»Narodne novine«, br. 32/11 i 124/15) točka I., podtočka 2. dopunjuje se na način da se iza rednog broja 30) dodaje redni broj »31) luka Ribarska koliba-Verudella«.
Naredba je objavljena u Narodnim novinama broj 122/16., a stupa na snagu 28.12.2016.
 
 
Na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), a u svezi s Uredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (»Narodne novine« br. 110/2004 i 82/2007), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, donosi

NAREDBU

O IZMJENI I DOPUNI NAREDBE O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ISTARSKE ŽUPANIJE

I.
U Naredbi o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije (»Narodne novine«, broj 32/2011) u točki I., podtočki 1., redni broj »6) luka Plomin – teretna luka« briše se, a podtočka 2. dopunjuje se na način da se dodaju luke »28) luka Plomin Luka, 29) luka Prtlog, 30) luka Dajla – Belveder«.
II.  Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
 
 
Temeljem članka 44. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 141/06 i 38/09) u svezi s Odlukom o mjerilima za razvrstaj luka otvorenih za javni promet (»Narodne novine«, br. 31/96), ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

NAREDBU

O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ISTARSKE ŽUPANIJE

I.
Prema veličini i značaju za Republiku Hrvatsku luke otvorene za javni promet na području Istarske županije razvrstavaju se kao:
1. Luke županijskog značaja:
1) luka Pula – putnička i teretna luka
2) luka Umag – putnička luka
3) luka Novigrad – putnička luka
4) luka Poreč – putnička luka
5) luka Rovinj – putnička luka
6) luka Plomin – teretna luka
7) luka Brijuni – putnička luka
8) luka Antenal – teretna luka
9) luka Brestova – putnička luka
2. Luke lokalnog značaja:
1) luka Kanegra
2) luka Savudrija
3) luka Zambratija
4) luka Bašanija – Gamboc
5) luka Katoro
6) luka Stella Maris – Mandrač
7) luka Lovrečica
8) luka Dajla
9) luka Karigador
10) luka Funtana
11) luka Vrsar
12) luka Červar porat
13) luka Vrh Lima
14) luka Peroj
15) luka Fažana
16) luka Valbandon
17) luka Ribarska koliba – Pula
18) luka Banjole
19) luka Polje (Permantura)
20) luka Runke
21) luka Medulin
22) luka Ližnjan – Kuje
23) luka Krnica
24) luka Trget
25) luka Tunarica
26) luka Sveta Marina
27) luka Rabac
II.
Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije istarske (»Narodne novine« br. 2/97, 118/97, 21/98 i 36/01).
III.
Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/11-02/15
Urbroj: 530-04-11-1
Zagreb, 3. ožujka 2011.
 

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj