PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM

Objavljeno: 30. prosinca 2016. u kategoriji


Obavještavamo Vas da je na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. i 2. i članka 23. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donio
PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM
U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine« br.: 101/14, 125/14, 140/14, 147/14, 2/15, 37/15, 44/15, 134/15 i 94/16) u članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Tijekom razdoblja od 5. siječnja 2017. godine u 12.00 sati do 16. siječnja 2017. godine u 12.00 sati svako plovilo koje obavlja ribolov plivaricom srdelarom može imati najviše 5 ribolovnih dana.«.
 
Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama broj 94/16. objavljen
PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM
U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine« br.: 101/14, 125/14, 140/14, 147/14, 2/15, 37/15, 44/15 i 134/15) u članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Zabranjen je ribolov plivaricom srdelarom od 15. prosinca u 12.00 sati do 5. siječnja u 12.00 sati.«.
U članku 11. stavku 1. riječi: »U 2015. godini« se brišu i zamjenjuju se riječima: »U kalendarskoj godini«.
U stavku 2. riječi: »U 2015. godini« se brišu i zamjenjuju se riječima: »U kalendarskoj godini«.
Pravilnik stupa na snagu 20.10.2016.
Dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
»(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ribolov plivaricom srdelarom dozvoljen je u razdoblju od 21. prosinca 2016. godine u 12.00 sati do 24. prosinca 2016. godine u 12.00 sati plovilima čija duljina ne prelazi 18 metara preko svega i čiji ukupni iskrcaj do 15. prosinca 2016. godine u 12.00 nije premašio 200 tona sitne plave ribe po plovilu u 2016. godini, a čiji će popis biti objavljen na web-stranici Ministarstva poljoprivrede.
Pravilnik je objavljene u Narodnim novinama broj 118/16. , a stupa na snagu 17.12.2016.
 

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj