NATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 6.1. »POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA«, PROVEDBA TIPA OPERACIJE 6.1.1. »POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA«.

Objavljeno: 30. prosinca 2016. u kategoriji

 
Obavještavamo Vas da je na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2 »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3., »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« u okviru M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 42/2015), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila
 
NATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 6.1. »POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA«, PROVEDBA TIPA OPERACIJE 6.1.1. »POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA«. 
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 120/16.  
PREDMET NATJEČAJA 
Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 5. stavak 1. Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2 »potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« u okviru M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 42/2015). 
Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju  (www.ruralnirazvoj.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr). 
PRIHVATLJIVI KORISNICI 
Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici definirani prilogom I, točkom 3. natječaja, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i natječajem. 
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI 
Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti u svrhu poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU sukladno članku 7. Pravilnika isključujući za natječaj kupnju jednogodišnjeg bilja i sjemenja. Objašnjenja pojedenih prihvatljivih aktivnosti su navedena u prilogu I natječaja u točkama 4., 5., 6.,7. i 8. 
IZNOS I UDIO POTPORE 
Sredstva javne potpore iznose ukupno 75.368.000 kuna. 
Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90%, a Republika Hrvatska s 10% udjela. 
Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih nepovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje provođenja prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu koje su predmet tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«.
 NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU 
Kao preduvjet za sudjelovanje u natječaju korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav. Upute za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu dostupne su na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr). 
Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Detaljne upute za podnošenje zahtjeva za potporu nalaze se u Pravilniku, a postupak podnošenja putem AGRONET-a objašnjen je u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj podmjera 6.1 »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr). 
Pri podnošenju zahtjeva za potporu korisnici su obavezni učitati u AGRONET dokumentaciju propisanu Prilogom II. natječaja koja je njegov sastavni dio. 
Po završetku elektroničkog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatiti i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu preporučenom poštom s povratnicom ili osobno do roka propisanog u točki 7. natječaja, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s precizno naznačenim datumom i vremenom (dan, sat, minuta, sekunda), s naznakom: »NATJEČAJ ZA PODMJERU 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima« na sljedeće adrese ovisno o lokaciji ulaganja ( adrese su navedene u tekstu Natječaja)
 
ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA 
Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 21. prosinca 2016. godine od 12:00:00 sati do 24. veljače 2017. godine do 23:59:59 sati. 
Rok za podnošenje potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu iz točke 5. stavak 4. natječaja počinje teći od 21. prosinca 2016. godine u 12:00:00 sati i traje do 24. veljače 2017. godine do 23:59:59 sati.
 
Upiti vezano za odredbe natječaja se postavljaju isključivo putem web-forme s mrežne stranice www.ruralnirazvoj.hr na kojoj će biti objavljeni i svi odgovori na zaprimljena pitanja. Samo odgovori na upite koji su postavljeni putem navedene web-forme u periodu roka za podnošenje potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu, smatraju se službenim. 
Kompletna informacija vezana uz Natječaj, objavljena je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (http://www.apprrr.hr/objavljen-novi-natjecaj-za-mlade-poljoprivrednike-u-sklopu-programa-ruralnog-razvoja-2181.aspx)
 
 

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj