PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014-2020. – NATJEČAJ – 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«

Objavljeno: 9. prosinca 2016. u kategoriji


PROGRAM RURALNOG RAZVOJA  2014-2020. – NATJEČAJ – 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«
( NN 104/15.)
obavještavamo Vas da je u vezano uz provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014-2020., u Narodnim novinama broj 104/15 objavljen
NATJEČAJ  za provedbu podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«. ( NN 104/15.)
Ukupna vrijednost sredstava javne potpore za ovaj Natječaj iznosi 10.000.000 EUR-a.
POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA 
Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2 »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3., »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« u okviru mjere 06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 42/15), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje
 
NATJEČAJ
za provedbu podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«. (Narodne novine broj 104/15.)
Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 5. stavak 1. Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2 »potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« u okviru M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 42/2015)
Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (www.ruralni razvoj.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr).
Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici definirani prilogom I, točkom 3. natječaja, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i natječajem.
Prihvatljivi korisnici u podmjeri 6.1 su mladi poljoprivrednici koji su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu stariji od 18 a mlađi od 40 godina koji podnose poslovni plan za poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura.
Sredstva javne potpore iznose ukupno 10.000.000 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti.
Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih nepovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje provođenja prihvatljivih aktivnosti navedenih u Poslovnom planu koje su predmet tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«.
Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 5. listopada 2015. do 23. prosinca 2015.
 
Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama broj 59/16. objavljena Izmjena natječaja za provedbu podmjere 6.1. Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«.
1. Točka 4. stavak 1. mijenja se i glasi:
(1) Sredstva javne potpore iznose ukupno 21.550.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.
 
U ostalim dijelovima natječaj ostaje neizmijenjen.
 

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj