INFORMACIJE VEZANE ZA PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014-2020. – POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA – NAJAVA NATJEČAJA

Objavljeno: 9. prosinca 2016. u kategoriji


Na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (http://ruralnirazvoj.hr/novosti/najava-natjecaja-za-tip-operacije-6-1-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima/) 02. prosinca 2016. objavljena je informacija kojom se najavljuje raspisivanje novog natječaja za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“. Informaciju prenosimo i cijelosti :
Najava natječaja za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ 
Potaknuti brojnim upitima i velikom zainteresiranošću potencijalnih korisnika, a sa ciljem pravovremene pripreme svih zainteresiranih strana, Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju najavljuju raspisivanje natječaja za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“. 
Natječaj će biti otvoren od 21. prosinca 2016. godine, a prijave će se moći podnositi, također, od 21. prosinca 2016. godine.
Podsjećamo da su korisnici mladi poljoprivrednici (osobe starije od 18 i mlađe od 40 godina) koji: 
– su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora,
– u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nisu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora. 
Prihvatljive aktivnosti su: 

  • a) kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
  • b) kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. ovoga Pravilnika osim proizvoda ribarstva,
  • c) kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
  • d) kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
  • e) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
  • f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
  • g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
  • h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I,
  • i) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

 
 Isplata se vrši u tri rate u razdoblju od najviše tri godine.
 Druge informacije o prihvatljivosti možete pogledati u Pravilniku o provedbi podmjere 6.1., podmjere 6.2. i podmjere 6.3. u okviru mjere M06 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja” (NN 42/15), a biti će dostupne i u spomenutom natječaju.

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj