IZMJENA NATJEČAJA za dodjelu potpore u okviru mjere I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena«.

Objavljeno: 29. studenoga 2016. u kategoriji


Obavještavamo Vas da je na temelju članka 15. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena« (Narodne novine broj 88/2016), Ministarstvo poljoprivrede objavilo
IZMJENU NATJEČAJA za dodjelu potpore u okviru mjere I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena«.
1. U natječaju za dodjelu potpore u okviru mjere I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena« (Narodne novine broj 92/2016), u točki 5. podtočki 6. riječi: »15. prosinca 2016. godine« zamjenjuju se riječima: »31. siječnja 2017. godine«.
2. U točki 6. podtočki 4. riječi: »1. lipnja 2017. godine« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2017. godine«.
3. U ostalim dijelovima natječaj ostaje neizmijenjen.
Ovim izmjenama produžen je rok za podnošenje Zahtjeva za potporu s 15.12.2016 na 31.01.2017.
Ovim izmjenama produžen je rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu s 01.06.2017 na 31.12.2017.

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj