PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM U 2016. GODINI

Objavljeno: 8. studenoga 2016. u kategoriji


PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM U 2016. GODINI (NN, 39/16)
– informacija, dostavlja se
Poštovani,
obavještavamo Vas da je na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donio
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM U 2016. GODINI
Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 39/16. od 29. travnja 2016., a stupa na snagu 30.04.2016.
U Pravilniku o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2016. godini (»Narodne novine« br. 141/15 i 19/16) članak 2. mijenja se i glasi:
»(1) Ribolov plovilima koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom zabranjen je u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske u razdoblju od 16. siječnja 2016. godine u 12:00 sati do 31. siječnja 2016. godine u 12:00 sati i u razdoblju od 6. svibnja 2016. godine u 12:00 sati do 21. svibnja 2016. godine u 12:00 sati.
(2) Tijekom razdoblja od 30. travnja 2016. godine u 12:00 sati do 6. svibnja 2016. godine u 12:00 sati te tijekom razdoblja od 21. svibnja 2016. godine u 12:00 sati do 31. svibnja 2016. godine u 12:00 sati svako plovilo koje obavlja ribolov plivaricom – srdelarom može imati ukupno najviše pet ribolovnih dana.
(3) U smislu ovoga članka, ribolovni dan je bilo koje neprekinuto razdoblje u trajanju do 24 sata, tijekom kojeg plovilo obavlja ribolovnu/e operaciju/e plivaricom srdelarom.
(4) Svako prekoračenje broja ribolovnih dana u definiranom razdoblju, sukladno stavku 2. ovoga članka, smatrat će se ribolovom bez povlastice.«
Molimo da informaciju proslijedite članstvu.
S poštovanjem,
Dragutin Pejčić, dipl. oec.
Savjetnik za organizaciju rada cehova
HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA
Odjel za organizaciju rada cehova
Ilica 49, 10000 Zagreb

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj