PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM U 2016. GODINI

Objavljeno: 8. studenoga 2016. u kategoriji


HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA
Odjel za organizaciju rada cehova
10000 Zagreb, Ilica 49
Zagreb, 25.10.2016.
 Područne obrtničke komore
 Udruženja obrtnika
 Ceh za ribarstvo i akvakulturu
 elektroničkom poštom, svima
Predmet : PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM U 2016. GODINI
(NN, 94/16)
– informacija, dostavlja se
obavještavamo Vas da je na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donio
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM U 2016. GODINI
Članak 1.
U Pravilniku o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2016. godini (»Narodne novine« br. 141/15, 19/16, 39/16, 59/16 i 76/16) u članku 3. stavku 1. riječi: »30. studenoga« zamjenjuju se riječima: »15. prosinca«.
Podstavak a) mijenja se i glasi:
»a) Područje omeđeno spojnicama: Rt Laka – 13°25,1′ 45°29,1′ – 13°32,1′ 45°2,8′ – 13°33,7′ 45°2,8′ – 13°42,6′ 44°52,4′ – hrid Porer – Rt Kamenjak (Područje 1. na karti u Prilogu 1.)«.
Karta područja iz članka 3. stavka 1. točaka a) – d) tiskana je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
U stavku 3. riječi: »30. studenoga« zamjenjuju se riječima: »15. prosinca«.
Članak 2.
U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Ukupni ulov sitne plave ribe ograničava se na 120 t po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom srdelarom pri čemu ukupni ulov srdele i inćuna ne smije premašiti
100 t po plovilu, tijekom svakog od razdoblja između dva uštapa, kako slijedi:
a. od 16. listopada u 12.00 sati do 14. studenoga u 12.00 sati
b. od 14. studenoga u 12.00 sati do 15. prosinca u 12.00 sati«.
Stavak 2. se briše.
U stavku 4. riječi: »do 100 t« zamjenjuju se riječima: »do ukupno dozvoljenog ulova«.
Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 94/16., a stupa na snagu 20.10.2016.
Pravilnik : NN br. 141/15., 19/16., 39/16., 59/16., 76/16., 94/16.
Molimo da informaciju proslijedite članstvu.
S poštovanjem,
Dragutin Pejčić, dipl. oec.
Savjetnik za organizaciju rada cehova
HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA
Odjel za organizaciju rada cehova
Ilica 49, 10000 Zagreb

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj