PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM U 2016. GODINI

Objavljeno: 8. studenoga 2016. u kategoriji


Poštovani,
obavještavamo Vas da je na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014) ministar poljoprivrede donio
PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM U 2016. GODINI
Narodne novine broj 19/16.
Članak 1.
U Pravilniku o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2016. godini (»Narodne novine« br. 141/2015) dodaje se novi članak 3. koji glasi:
»Članak 3.
(1) Ribolov plovilima duljim od 12 metara preko svega koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom zabranjen je od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika u 12 sati do 3. rujna 2016. godine u 12 sati u dijelovima unutarnjega ribolovnog mora kako slijedi:
a) Područje omeđeno spojnicama: svjetionik Novi Vinodolski – Dugi rt (Tribanj) – Rt tanka Nožica – Rt Obinuš – Rt Rat (o. Murter) – o. Čerigul – o. Čavlin – južni rt o. Žut – zapadni rt o. Žut – istočni rt o. Glamoč – zapadni rt o. Kurba Mala – zapadni rt o. Balabra Vela – Rt Rasovica (o. Pašman) – Mali Ždrelac – Rt Ovčjak (o. Ugljan) – Uvala Japleniški (o. Sestrunj) – Uvala Permanje – Rt V. Bok (o. Veli Tun) – sjeverozapadni rt na otoku Veli Tun – južni rt o. Molata – Rt Vranač – Rt Ploče (o. Olib) – Rt Šip – o. Morovnik – o. Oruda – Rt Lučica (o. Cres) – Rt Selzine – Rt Veli Pin (o. Plavnik) – Rt Mali Pin – Rt Sv. Mikula (o. Krk) – svjetionik Vrbnik (Prilog 1)
b) Područje omeđeno spojnicama: Stobreč – Rt Gomilica (o. Brač) – Rt Sumartin – Uvala Zavala (o. Hvar) – Rt Nedija – Rt Šćedra (zapad o Šćedro) – Rt vrh Šćedra (istok o. Šćedro) – uvala Prigradica (o. Korčula) – Uvala Trstena – Rt Osičac (Pelješac) (Prilog 2).
(2) Karte područja iz stavka 1. ovoga članka tiskane su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.«
Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 19/16. od 02.03.2016., a stupa na snagu 03.03.2016. godine.
Molimo da informaciju proslijedite članstvu.
S poštovanjem,
Dragutin Pejčić, dipl. oec.
Savjetnik za organizaciju rada cehova
HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA
Odjel za organizaciju rada cehova
Ilica 49, 10000 Zagreb

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj