NATJEČAJ ZA NOVOG TAJNIKA U UDRUŽENJU OBRTNIKA ROVINJ !

Objavljeno: 19. rujna 2016. u kategoriji


Na temelju odluke Upravnog odbora, Udruženje obrtnika Rovinj objavljuje
OGLAS
za dostavu prijava za zasnivanje radnog odnosa u
Udruženju obrtnika Rovinj
1.
Udruženje obrtnika Rovinj objavljuje oglas za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:
Tajnik (m/ž)
Broj izvršitelja: 1
2.
Radni odnos će se zasnovati na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme.
Predviđen je probni rok od dva (2) mjeseca.
3.
Kandidati/kinje koji se mogu prijaviti na ovaj poziv i dostaviti svoju prijavu trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:
VSS ekonomskog ili tehničkog smjera, sa jednom (1) godinom radnog iskustva na sličnim
poslovima,
– imati organizacijske sposobnosti,
– znanje talijanskog (samostalni korisnik) i još jednog svjetskog jezika (prednost
engleski),
– iskustvo u vođenju projekata,
– biti samostalni korisnik računalnog sustava,
– poznavati osnove knjigovodstva.
VŠS, ekonomskog ili tehničkog smjera, sa dvije (2) godine radnog iskustva na
sličnim poslovima,
– imati organizacijske sposobnosti,
– znanje talijanskog jezika (samostalni korisnik) i još jednog svjetskog jezika
(prednost engleski),
– iskustvo u vođenju projekata,
– biti samostalni korisnik računalnog sustava,
– poznavati osnove knjigovodstva,
– SSS ekonomskog ili tehničkog smjera sa tri (3) godina iskustva na sličnim
poslovima,
– imati organizacijske sposobnosti
– znanje talijanskog jezika (samostalni korisnik) i još jednog svjetskog jezika
(prednost engleski),
– iskustvo u vođenju projekata,
– mora biti samostalni korisnik računalnog sustava,
– poznavati osnove knjigovodstva.
4.
Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz pisanu prijavu dostaviti:
– kratki životopis
– presliku domovnice
– presliku svjedodžbe ili diplome
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) te da nije kažnjavan.
5.
Prijave s dokazima dostavljaju se u roku 15 dana od dana objave ovog oglasa, na oglasnoj ploči HZZ, ili WEB stranici Udruženja (od 16. 09 – 30. 09. 2016.godine), na adresu:
Udruženje obrtnika Rovinj
52210 Rovinj
Andrea Amoroso 06
Osobno u ured ili poštom
6.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
7.
O rezultatima oglasa svi kandidati/kinje biti će obaviješteni pisanim putem i to odmah po Izboru Komisije.
UDRUŽENJE OBRTNIKA ROVINJ

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj