Podjela CRODUX kartica u Udruženju obrtnika Rovinj !

Objavljeno: 26. kolovoza 2016. u kategoriji


Broj: 43/08-016.
Rovinj, kolovoz 2016.godine
Poštovani !
Sukladno usvojenog projekta Zajednička nabava HOK-zna, HOK nastoji svojim članovima omogućiti kvalitetnije i povoljnije poslovanje te poticajno poduzetničko okruženje, osiguravanjem pogodnosti kod dobavljača roba i usluga iz raznih gospodarskih grana, s kojima je HOK potpisao sporazum o suradnji.
E-mail adresa za upite članstva i prijedloge za suradnju s novim partnerima je: hok.zna@hok.hr, tel. 01/4806 635, 4806 653, 4806 639 i 4806 670.
U tom smislu se pozivaju svi obrtnici u Udruženje obrtnika Rovinj u Rovinju, A. Amoroso 06, da preuzmu kartice za kupnju goriva na benzinskim postajama u vlasništvu CRODUXA, koje glase na ime i prezime obrtnika sa osnovnim podatcima o obrtu. Radi se o odobravanju popusta od 6 lipa po litri kupljenog goriva.
Kartice se u Udruženju obrtnika Rovinj mogu preuzeti svaki dan osim Subote i Nedjelje u vremenu od 08,00 do 12,00 sati.
Također Vas obavještavamo da smo od HOK-e dobili ažurirane podatke o kontaktima sa INA industrijom nafte radi ostvarivanja pogodnosti iz projekta HOK-zna, koje su daleko povoljnije u sferi veće potrošnje goriva, od svih ponuda za suradnju u okviru navedenog projekta.
Kontakt osoba za obrtnike iz Udruženja obrtnika Rovinj i susjednih općina Bale, Kanfanar i Žminj je G. Karleto Vincan, tel. 091 497 1700 ili E-mail: karleto.vincan@ina.hr
Srdačan pozdrav.
Predsjednik,
Marino Deković v.r.

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj