Skraćeni zapisnik -Izbori u Ceh-u

Objavljeno: 22. svibnja 2015. u kategoriji

                                 SKRAĆENI ZAPISNIK

 
Sukladno svih potrebnih dokumenata za održavanje izbora za tijela Udruženja obrtnika grada Rovinja – Rovigno i susjednih općina Bale – Valle, Kanfanar i Žminj (u daljnjem tekstu: Udruženje) i Skupštinu Obrtničke komore Istarske županije po Cehovima, za mandatno razdoblje 2014. – 2018., tj. prema odredbama Statuta Udruženja od 20. Studenog 2014.godine, Odluke o prolongatu izbora od 10. Lipnja 2014.godine i Odluke o raspisivanju i provođenju izbora za tijela Udruženja od 19. Prosinca 2014.godine, održana je ova Izborna sjednica Ceh-a Poljodjelstva i slatkovodnog ribarstva u Udruženju.
Sjednica je održana 29. Siječnja 2015.godine, sa početkom u 18,00 sati u prostoriji Udruženja u ulici Andrea Amorosoa 06 u Rovinju. Sjednicu je vodio Predsjednik Ceh-a G. Gordan Trojanović (u daljnjem tekstu: Predsjednik), koji je nakon pozdrava nazočnih zaključio da je sjednica pravovaljana za donašanje Izbornih odluka. Napomenuo je da je poslano prema evidenciji i registriranim obrtnicima te djelatnosti, ukupno dvadeset poziva.
Sjednicu je vodio prema ranije dobivenom Dnevnom redu kako slijedi:

 1. Izbori za:

– Predsjednika Ceh-a i člana Skupštine Udruženja,
– Upravni odbor i pod predsjednika Udruženja,

 1. Aktualna problematika Poljoprivrede,
 2. R A Z L I Č I T O – vaši prijedlozi.

Predsjednik je zamolio nazočne da eventualno svojim naputcima nadopune Dnevni red ako smatraju da je potrebno. S obzirom da nije bilo prijedloga u tom smislu, dao je na glasovanje Dnevni red, koji je usvojen jednoglasno.
Nakon toga za riječ se je javio G. Enrico Cernecca koji se je kratko osvrnuo na novi Zakon o obrtu, činjenici da još nisu doneseni prateći Pravilnici, koji će dosta toga razjasniti u smislu povećanja javnih ovlasti i djelokruga rada Udruženja. Naglasio je da se novim Zakonom o obrtu odgovornost za poslovanje obrtnika više ne odgovara svom imovinom već samo slobodnim financijskim sredstvima. Podsjetio je na pozitivno djelovanje predstavnika našeg Ceh-a na otkup Državnog zemljišta, uz potrebu da se cijene takvog zemljišta za područje naše županije osjetno smanje, jer su sada u odnosu na druge znatno veće.
Nadležno Ministarstvo je voljno da se stvari u tome promijene ali se do sada, unatoč našim traženjima nije ništa pozitivno dogodilo. Ukazao je na činjenicu da treba promijeniti dužinu ugovora o korištenju zemljišta od dosadašnjih dvadeset na pedeset godina, da bi se zakup isplatio.

 1. Enrico Cernecca je na kraju svoga izlaganja predložio G. Gordana Trojanovića dosadašnjeg Predsjednika, za novog Predsjednika Ceh-a poljodjelstva i slatkovodnog ribarstva zbog kontinuiteta i dosadašnjeg uspješnog rada u vođenju te djelatnosti. Upozorio je na nerad Ceh-a za poljodjelstvo i slatkovodno ribarstvo na razini naše Područne obrtničke komore i potrebu da se rad aktivizira.

U diskusiju za prvu točku Dnevnog reda, uključio se je i član izborne komisije G. Miroslav Kos, koji je zahtijevao od nazočnih da glasuju pojedinačno za novog Predsjednika Ceh-a, te automatizmom za člana Upravnog odbora i Skupštine Udruženja. Nastavno činjenici da je predložen u tom smislu G. Gordan Trojanović, za njega su glasovali svi prisutni i Odluka o njemu kao Predsjednika Ceh-a te člana Skupštine Udruženja je jednoglasna.
Isto tako je predložen Upravni odbor Ceh-a i njegov Pod predsjednik kako slijedi:

 1. Gordan Trojanović,
 2. Nevija Longo,
 3. Enrico Cernecca,
 4. Viliam Uljanić,
 5. Emanuel Grubić,
 6. Damir Dobravac,
 7. Edo Babić,
 8. Davor Vivoda.

Za Pod predsjednika je predložen-a G. Nevija Longo.
Ovakvi prijedlozi su također jednoglasno usvojeni.
Ovime je prva točka Dnevnog reda završena, te je Predsjednik zamolio sve nazočne da učestvuju u daljnjem iznašanju aktualne problematike poljoprivrede po drugoj točci Dnevnog reda.
AD2) Za riječ se je javio G. Enrico Cernecca koji je obavijestio da se priprema prošireni sastanak našeg Ceh-a, sa članovima lokalnih uprava, predstavnicima lovačkih društava i nadležnih institucija, radi sanacije nastalih šteta od ptica i ostale divljači. Ovaj sastanak će se organizirati u narednih petnaest dana i pisana problematika u tom smislu će biti poslana svima zainteresiranima. Naveo je dalje potrebu zajedničkog prijateljskog i poslovnog druženja domaćih proizvođača vina i ulja sa našim ugostiteljima, koja je već bila upriličena sa pozitivnim poslovnim efektima.
Nakon toga razvila se je pozitivna diskusija o potrebi da se domaći ugostitelji i turistički djelatnici oslanjaju na nabavku hrane i ostaloga domaće proizvodnje, jer su to svjetske uzance i trend među poslovnim ljudima i političarima.

 1. Gordan Trojanović je najavio aktualne natječaje potpore za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, te će nakon što dobije povratne informacije glede pod mjera i prihvatljivih troškova, o istome obavijestiti članove Ceh-a.

Članovi Ceh-a su nakon toga nastavili druženje uz ne obavezan razgovor o aktualnoj problematici u poljoprivredi i razmijeli su svoja pozitivna i negativna iskustva u poslovanju tijekom 2014.godine.
Sjednicu je Predsjednik zaključio u 20,00 sati.
 
Predsjednik
Gordan Trojanović

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj