Skraćeni zapisnik Ceh-a Ugostitelja – Izbori u Ceh-u

Objavljeno: 22. svibnja 2015. u kategoriji

    S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K

 
Ovaj Zapisnik je sastavljen na Izbornoj sjednici Ceh-a ugostitelja i turističkih djelatnika Udruženja obrtnika Rovinj i susjednih općina Bale, Kanfanar i Žminj (u daljnjem tekstu: Udruženje), dana 23. siječnja 2015.godine u prostorijama Udruženja obrtnika Rovinj, Andrea Amorosoa 06, sa početkom u 11,30 sati i koju je vodio predsjednik Ceh-a g. Marino Deković (u daljnjem tekstu: Predsjednik) .
Nakon uvodne riječi i pozdrava Predsjednik je zaključio da na sjednici u raspravi i donašanju zaključaka sudjeluje dovoljan broj obrtnika da bi ona bila pravovaljana ali je izrazio negodovanje radi relativno malog broja nazočnih ugostitelja. Napomenuo je da je poslano 186 poziva i da je dogovoreno vrijeme za Izbornu sjednicu bez nekih većih poslovnih obaveza za članove Ceh-a, te da je odaziv na Izbornu sjednicu trebao biti veći.
S obzirom na naše Statutarne obveze, izbori se u Udruženju moraju održati, te je Predsjednik u svom daljnjem izlaganju dao već ranije dobiveni Dnevni red na glasovanje i usvajanje kako slijedi:

 1. Izbori za :

– Predsjednika Ceh-a,
– Upravni odbor Ceh-a
– Članove Skupštine Udruženja iz našeg Ceh-a,

 1. Problematika javnih površina u gradu Rovinju – Rovigno i susjednim općinama,
 2. Zaključci za rješavanje problematike ugostitelja i turističkih djelatnika Hok-e, donesenih na 27.

Kongresu istih 25. I 26. Studenog 2015.godine u Opatiji,

 1. R A Z N O.

 
Ovako predočen Dnevni red je jednoglasno usvojen te je Predsjednik pozvao nazočne na raspravu i donašanje Odluka po Dnevnom redu sukladno potrebi:
 
AD1) – za Predsjednika Ceh-a ugostitelja i turističkih djelatnika po izlaganju Tajnika Udruženja i člana Izborne komisije g. Miroslava Kosa, kandidat sa svim potrebnim uvjetima po Statutu i Odluci o kriterijima za izbore u tijela Udruženja za tu funkciju je G. Marino Deković , dugogodišnji ugostitelj i voditelj restorana „FERAL“ u Rovinju.
Nakon kratke rasprave, jednoglasno je ocijenjeno i dana je potpora g. Marinu Dekoviću, kao starom i budućem novom Predsjedniku Ceh-a ugostitelja i turističkih djelatnika u Udruženju. Ova Odluka je jednoglasna.
– za Upravni odbor Ceh-a predloženi su i nazočni sljedeći članovi Ceh-a:

 1. Marino Deković – Predsjednik,
 2. Gracijano Švić,
 3. Anton Fariš- Pod predsjednik po prijedlogu Predsjednika,
 4.          4. Mladen Jurić,
 5. Mladen Sošić,
 6. Lidia Fabris,
 7. Daniel Đekić,
 8. Igor Hrvatin,
 9. Sandi Zović,
 10. Gordana Paoletti,
 11. Lucia Longo,
 12. Miljenko Ružić,
 13. Viktor Ramaja,
 14. Thanasi Duketis,
 15. Tanushi Gjergj.

Odluka je jednoglasna.
 
– Za članove Skupštine Udruženja predloženi su:

 1. Marino Deković,
 2. Anton Fariš,
 3. Gracijano Švić,
 4. Mladen Jurić,
 5. Mladen Sošić,
 6. Sandi Zović.

Nakon predočenja svih potrebnih uvjeta da bi se predloženi članovi Ceh-a kandidirali za članove Skupštine Udruženja po Statutu I Odluci o kriterijima za izbore u tijela Udruženja, Predsjednik je nazočne pozvao na raspravu i eventualno dodatne prijedloge. Kako nije bilo daljnjih prijedloga Predsjednik je pozvao na glasovanje, te je jednoglasno odlučeno da navedeni obrtnici koji imaju uvjete, budu kandidati za Skupštinu Udruženja.
Predsjednik je time zaključio prvu točku Dnevnog reda.
 
AD2) Sukladno iznenađujućoj Odluci Gradske administracije Rovinj – Rovigno, o pokretanju procedure za izmjenom Odluke o javnim površinama u našem Gradu, u dijelu kreiranja novih zona i cijena za korištenje ugostiteljskih terasa , Predsjednik je obrazložio nazočnima problematiku i činjenicu, da smo namjeru donašanja novih cijena i zona za korištenje javnih površina dobili neposredno prije sjednice Gradskog vijeća Rovinja – Rovigno, na kojoj su za nas negativni dokumenti i usvojeni većinom glasova.
Neposredno nakon dobivanja informacije o izmjeni sporne Odluke, naš Prošireni upravni odbor Ceh-a ugostitelja je zajedno sa članovima Upravnog odbora Udruženja imao sastanak po kratkoj proceduri, uz prisustvo predstavnika Gradske administracije Rovinj- Rovigno Pročelnika za komunalnu djelatnost G.Andu Sainu i glasnogovornicu Gradonačelnika G. Mariju Rocco, Črnac.
Uslijedila je žestoka rasprava na kojoj su donijeti Zaključci da povećanje cijena za korištenje ugostiteljskih terasa na bude veće od deset (10%) i da se zone po ranijoj Odluci ne mijenjaju.
Unatoč tome Gradsko vijeće je usvojilo prijedloge njihovih djelatnih službi i Gradonačelnika a naše je većinom glasova odbacilo.
Ovakav rasplet ne znači da ćemo stvari prepustiti slučaju već ćemo se i dalje boriti za, u tom smislu pravedniju i realniju Odluku. Ovakav stav Predsjednika potvrdio je i Predsjednik Udruženja G. Gracijano Švić.
Ostali članovi Ceh-a iz Općina Bale, Kanfanar i Žminj, po toj osnovi nisu imali primjedbe te je Predsjednik zaključio i ovu točku Dnevnog reda.
 
Ad3) 25. I 26. Studenog 2015.godine je u Opatiji održan 27. Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika Hok-e na kojoj su sa predstavnicima vlade i ostalima u hijerarhiji vlasti raspravljani naši objedinjeni prijedlozi za rješavanje problematike poslovanja naših ugostitelja te su u tom kontekstu podijeljeni nazočnima na našoj sjednici Zaključci 27. Kongresa , gdje su se razmatrali i dva prijedloga koje smo mi izglasali na sjednici našeg proširenog Upravnog odbora Ceh-a.
Nastavno tome važno je naglasiti da je i prihvaćen naš prijedlog, u kojem tražimo mogućnost legalnog povremenog i kratkotrajnog zapošljavanja prema realnim potrebama ugostiteljske djelatnosti ,koji je i promtno upućen u Saborsku proceduru na usvajanje.
Svi ostali Zaključci su navedeni u podijeljenom pisanom obliku i sastavni su dio ovog Zapisnika u arhivi Udruženja.
Po tome više nije bilo upita te je Predsjednik zaključio i točku 3. Dnevnog reda.
 
AD4) Pod R A Z N O nije bilo komentara pa je Predsjednik završio sjednicu s molbom da se ubuduće dolazi redovitije na sjednice Ceh-a.
Sjednica je završila u 13,00   sati.
 
 
 
 
 
 
 
Predsjednik,
 
 
Marino Deković
 
 
 
 
 
 
 

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj