Poziv za V. i Zapisnik sa IV. sjednice UO

Objavljeno: 21. svibnja 2015. u kategoriji


SKRAĆENI ZAPISNIK
Sukladno potrebi Predsjednik Udruženja obrtnika Rovinj G. Marino Deković (u daljnjem tekstu: Predsjednik), sazvao je IV. Sjednicu Upravnog odbora Udruženja obrtnika Rovinj, Bale, Kanfanar i Žminj(u daljnjem tekstu: Udruženje), koja se je održala dana 21. travnja 2015.godine sa početkom u 15,00 sati u prostoriji Udruženja u Ulica Andrea Amorosa 06 u Rovinju.
Nakon pozdravne riječi svim nazočnima, Predsjednik je zaključio da na sjednici prisustvuje Statutom utvrđen dovoljan broj članova Upravnog odbora Udruženja, te da se ona ima proglasiti pravovaljanom.
Na sjednici su bili nazočni:
 

 1. Marino Deković – Predsjednik,
 2. Gordan Trojanović – Potpredsjednik,
 3. Sandro Quarantotto,
 4. Sandi Zović,
 5. Vlado Cvitić,
 6. Serđo Matika,
 7. Gordan Šturman,
 8. Roberto Vellico,
 9. Klaudija Savić Seifert,
 10. Gracijano Švić.

 
Opravdano odsutni:
 

 1. Tomislav Peharda,
 2. Damir Cerin.

 
Sjednica je održana prema ranije dobivenom Dnevnom redu kako slijedi:
 

 1. Verifikacija Zapisnika sa zadnje sjednice Upravnog odbora Udruženja.

 

 1. Gastro okusi Istre – informacija

– Odluka o sufinanciranju naših učesnika na manifestaciji.
 

 1. Prijedlozi za nagrade iz Udruženja obrtnika Rovinj, za svečanu sjednicu dana Obrtničke komore

Istarske županije u lipnju mjesecu 2015.godine.
 

 1. Izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu WEB stranice našeg Udruženja po odluci Komisije za

odabir.
 

 1. R A Z N O.

Predsjednik je opet pročitao Dnevni red, na kojega nitko nazočan nije imao primjedbi i on je usvojen jednoglasno.
Predsjednik je pozvao nazočne da aktivno sudjeluju u sjednici te je u daljnjem tijeku sjednice predložio rješavanje problematike po Dnevnom redu.
AD1) Zapisnik sa zadnje sjednice Upravnog odbora se jednoglasno usvaja.
 
AD2) Gastro okusi Istre će se po Odluci Ceh-a ugostitelja i turističkih djelatnika Istarske županije održati u Puli dana 04. Svibnja 2015.godine. Na najavljenoj Eno gastronomskoj manifestaciji naše regije, sa strane Udruženja sudjelovati će slijedeći obrtnici:
 
– Mladen Sošić vlasnik ugostiteljskog obrta gostionica „Kod Kancelira“ iz Bala,
– Sandi Zović vlasnik ugostiteljskog obrta konoba „Barba Danilo“ iz Rovinja,
– Anton Fariš vlasnik ugostiteljskog obrta restoran „Nino“ iz Rovinja,
– Marino Deković Predsjednik Udruženja i vlasnik ugostiteljskog obrta restoran „Feral“iz Rovinja.
 
U takmičarskom dijelu „Pripreme jela od sipe“ učestvovati će Ugostiteljski obrt „Kod Kancelira“ iz Bala.
U tom smislu predlaže se i jednoglasno je usvojena Odluka, da se svim učesnicima iz našega Udruženja plate utrošena sredstva za nabavu namirnica za pripremu autohtonih Istarskih specijaliteta za tu prigodu i plate putni troškovi do Pule.
 
AD3) Dan Obrtničke komore istarske županije održati će se u drugoj polovici mjeseca lipnja 2015.godine, te je obaveza svih Udruženja, pa tako i našega da istaknemo kandidate za dobivanje prestižnih nagrada za obrtnike u našoj područnoj Komori, a sve to u skladu sa postojećim Pravilnikom o nagradama na nivou Istarske županije.
U tom kontekstu na današnjoj sjednici su predloženi slijedeći zaslužni obrtnici:
 

 1. G. Claudia Savić Seifert iz Rovinja, Trg na Lokvi 2, Frizerski obrt „Claudia“ za I nagradu „Povelja sa plaketom Istarske zlatne ruke“ a sve to zbog njezinog doprinosa na promiđbi, poticanju i unapređenju obrtništva, kroz povijest Udruženja obrtnika Rovinj i susjednih općina Bale, Kanfanar i Žminj.

 

 1. G. Branko Subotić iz Rovinja, Monfiorenzo 61, Trgovački obrt „Cicibela“ za nagradu „Povelja za postignuća Istarske zlatne ruke“ kao dugogodišnji promotor obrtništva, častan i ugledan obrtnik sa značajnim poslovnim rezultatima u ovoj i prethodnim godinama, obrtnik visokih rezultata u kvaliteti usluga i stalnom povećanju broja zaposlenih.

 

 1. G. Ivan Roce iz Žminja, Lukovica 53, Obrt za obradu Metala „Roce“ za nagradu „Posebnog priznanja“ zbog njegovog doprinosa na promiđbi obrtništva i napretka u obradi metala – titana, gdje je postigao odlična tehnološka unapređenja, visoke rezultate u kvaliteti proizvoda, znatnog broja zaposlenih u svom obrtu te poduzetih visokih mjera u zaštiti okoliša.

 

 1. Damir Cerin iz Rovinja, 43 Istarske divizije 29, Obućarski obrt „Cerin“ za nagradu „Zahvalnica“ kao slijed povijesne obrtničke obućarske obitelji „CERIN“. Najstariji je obrtnik postolar u našem Gradu i Istarskoj županiji. Ugledan je, častan i uspješan obrtnik. Promicatelj je starih i umjetničkih zanata te je kao takav u 2014.godini dobitnik nagrade Grada Rovinja – Rovigno.

 
Širi zapisi o nagrađenim nalaze se u arhivi Udruženja, sastavni su dio ovog zapisnika i mogu se dobiti na uvid.
Ovako predstavljeni i predloženi kandidati za nagrade su jednoglasno potvrđeni od svih nazočnih na sjednici, te je dat nalog Tajniku da prijedloge pošalje tijelima u Područnu komoru na rješavanje.
 
AD4) Komisija za odabir najpovoljnijeg ponuđača za izradu WEB stranice Udruženja u sastavu Marino Deković, Gordan Trojanović i Sandro Quarantotto je nakon blagovremeno zaprimljenih tri (3) ponuda za tu svrhu i to:
– JANERO obrt za najam sportske opreme i informatičke djelatnosti vlasništva Rok Štigla iz Rovinja, Trevisol 28,
– IDEArt zajednički obrt za dizajn, vlasništva Maje Grbac i Kristine Janko iz Rovinja, Štanga 5,
– ADRI-Consult d.o.o Rovinj, vlasništva Robrt Santin iz Rovinja, H. Dalmatina 11,
o d l u č i l a da je temeljem postojećih podataka i sadržaja ponuda, najpovoljnija, najeftinija i najsadržajnija ponuda JANERA, obrta za najam sportske opreme i informatičku djelatnost, vlasništva Rok Štigla iz Rovinja, Trevisol 28.
U tom smislu i iz svih Zakonom određenih razloga, obavijestiti će se svi ponuđači i zapovijeda se Tajniku da poduzme potrebne radnje i kontakte, da se Odlukom usvojeni i dogovoreni projekt realizira.
 
AD5) Pod R A Z N O – nalaže se Tajniku da se u Grad Rovinj – Rovigno odnosno nadležnom odjelu za Komunalnu djelatnost i opće poslove upute službeni dopisi za:
 
– omogućavanje dvojici taksista iz općine Bale – Valle da Zaključkom gradonačelnika Rovinja – Rovigno, u vrijeme ljetnih mjeseci, svetkovina i turističkih događanja, nesmetano sudjeluju u obavljanju auto taksi prijevoza na području Grada Rovinja – Rovigno i to:

 1. Marijanu Petroviću iz Bala, Golaš 011A,
 2. Robertu Vellicu iz Bala, Domenico Cernecca 20.

 
– omogućavanje svim obrtnicima – ugostiteljima nabavu namirnica na Zelenoj tržnici i Trgovinama koje se smatraju sastavnim dijelom Tržnice do 10,00 sati ujutro. Zaključak Gradonačelnika od 2011.godine se u tom slučaju treba mijenjati u dijelu omogućavanja nabave od ranije dozvoljenih 5,00 – 9,00 sati ujutro za još jedan sat, tj. do 10,00 sati. Ovaj naš Zahtjev se temelji na činjenici da su ugostitelji opterećeni svojim poslovanjem dugo i tokom noći, te bi samo ta promjena u Zaključku svima dobrodošla.
 
Sjednica je završila u 16,30 sati.
 
 
 
 
 
 
Predsjednik,
Marino Deković v.r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA
OBRTNIČKA KOMORA ISTARSKE ŽUPANIJE
 
UDRUŽENJE OBRTNIKA ROVINJ
„UPRAVNI ODBOR“
 
Broj: 05/05-015.
Rovinj, 18. svibanj 2015.godine
 
 
 
Na temelju Statuta Udruženja obrtnika Rovinj i susjednih općina Bale, Kanfanar i Žminj te redovne potrebe,
 
S   A   Z   I   V   A   M
 
V. sjednicu Upravnog odbora Udruženja obrtnika Rovinj i susjednih općina, koja će se održati u prostoriji Udruženja u Rovinju, Andrea Amoroso 06, dana 26. Svibnja 2015.godine (utorak) sa početkom u 11,00 sati i uz slijedeći:
 
D N E V N I   R E D
 

 1. Verifikacija Zapisnika sa zadnje sjednice,
 2. Aktualnosti u Udruženju

– WEB stranica Udruženja obrtnika Rovinj – www.uorovinj.com.hr, – Informacija Predsjednik
Udruženja,
– LAG Vodnjan interesna sfera poduzetništva i obrtništva u Gradu Rovinju – Rovigno, općine Bale i
Kanfanar te LAG Pazin za općinu Žminj – informacija Potpredsjednik Udruženja,

 1. Problematika ribarstva i prijedlog za suorganizaciju CRO – fish manifestacije za Istarsku županiju u

Gradu Rovinju – Rovigno u narednim godinama,

 1. Nove inicijative:

– Vine Olive Gourment, Bike tour Rovinj 2015.,
– Dolcevita – Glamour event,

 1. EURO FONDOVI

– prezentacija KINGO Consult d.o.o. Rovinj,

 1. Odluka o nabavi razglasa za potrebe našeg Udruženja,
 2. Rasprava i Odluka oko važnih jubileja Udruženja obrtnika Rovinj.
 3. R A Z N O.

 
Na sjednici ste obavezni biti nazočni.
 
 
Predsjednik,
Marino Deković v.r.
 

Pravila privatnosti © 2019. UO Rovinj